Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

Przeprowadzone zbiórki finansowe i rzeczowe:

- Fundacja Urszuli Smok “Podaruj Życie” wspólnie z Delikatesami Alma w Krakowie przeprowadziła kwestę
w dniach 11-30.04.2014 roku. Dochód w wysokości 6598,05 zł został przeznaczony na sfinansowanie kosztów leczenia podopiecznej Pani Marii. Nr zbiórki 111/2014

- Fundacja w Delikatesach Alma w Krakowie we wrześniu 2014 r. przeprowadziła zbiórkę finansową. Dochód w wysokości 3289,32 zł został przeznaczony na zakup lekarstw dla podopiecznych Fundacji. Nr zbiórki publicznej: 2014/441/OR

- zbiórka rzeczowa „Wyprawka szkolna”. Zestawy materiałów szkolnych przekazaliśmy dzieciom dotkniętym problemem choroby nowotworowej: podopiecznym, pacjentom klinik hematologicznych. Nr zbiórki 2014/111/OR

- w czasie uroczystości pogrzebowych członka Zarządu Krzysztofa – na życzenie jego najbliższych została przeprowadzona zbiórka. Dochód 1624 zł został przeznaczony na wsparcie leczenia naszych podopiecznych