Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

Cele działania Fundacji:

  • pomoc osobom chorym na białaczkę i inne choroby krwi,
  • pomoc osobom po przeszczepie szpiku kostnego,
  • popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego,
  • prowadzenie rejestru dawców szpiku,
  • gromadzenie środków finansowych na powyższą działalność.


Jesteśmy do dyspozycji chorych i ich rodzin, służąc informacją i radą. Fundacja między innymi udostępnia swoje konto osobom chorym w celu przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na udokumentowane leczenie zachowawcze, przeszczepowe i poprzeszczepowe.

Fundacja współpracuje z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Kostnego we Wrocławiu, poprzez który wchodzi w sieć Banku Światowego.


Dając niewiele, dajesz życie...

podpis