Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej – 12 maja 2013 r.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki obchodzony jest od 1973 roku. Wówczas na Kongresie w Meksyku, Międzynarodowa Rada Pielęgniarek, ogłosiła 12 maja Dniem Pielęgniarki. Ciekawostką jest fakt, że w tym dniu przypada rocznica urodzin Florence Nightingale- pielęgniarki i działaczki społecznej, uznawanej za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa. To właśnie ona w 1860 roku otworzyła w Londynie pierwszą szkołę kształcącą pielęgniarki. W Polsce wraz w pielęgniarkami swoje święto obchodzą również położne. Pielęgniarek i położnych jest łącznie zarejestrowanych w Polsce ponad 300 tysięcy.

Rokrocznie w maju, w całej Polsce odbywają się uroczystości z tej okazji. W tym roku za hasło przyświecające obchodom obrano "Niwelowanie Różnic - Milenijne Cele Rozwoju: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1". Tegoroczne uroczystości w Krakowie miały miejsce w Nowohuckim Centrum Kultury w dniu 13 maja. Organizatory zaplanowali interesujący program, który składał się m.in. z wystąpienia Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, wystąpień zaproszonych gości, ceremonii wręczania oznaczeń i programu artystycznego.

W programie znalazł się również wykład, który wygłosiła Urszula Smok – Prezes Fundacji "Podaruj Życie". Wystąpienie dotyczyło roli pielęgniarek i położnych w procesie leczenia. Było doskonałą okazją do podkreślenia i docenienia ich zaangażowania, chęci ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz niezwykłej troski jaką otaczają drugiego człowieka. Urszula Smok zaprezentowała m.in. szereg cytatów i opinii pielęgniarek uczestniczących w Krakowskich Konferencjach medycznych, emerytowanych pielęgniarek, a także  "zwykłych" ludzi, którzy w trakcie choroby byli otoczeni ich opieką. Wszystkie przykłady potwierdziły tezę o nadzwyczajnym charakterze zawodu pielęgniarki i położnej. Ta szczególna profesja wymaga wyjątkowych predyspozycji, przygotowania merytorycznego i pewnych cech charakteru, a ich pomoc i wsparcie jest w procesie hospitalizacji nieoceniona. Podkreślał to także Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Stanisław Łukasik słowami "Obserwujemy codzienny postęp w medycynie, jednak nic nie jest w stanie zastąpić fachowej opieki Pielęgniarek i Położnych oraz ich słów pocieszenia kierowanych do pacjentów, żaden aparat ani urządzenie nie zdoła zastąpić troskliwości i współczucia dla pacjenta, który szuka zrozumienia i emocjonalnego wsparcia".

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

Fundacja składa wszystkim Pielęgniarkom i Położnym najlepsze życzenia – radości, optymizmu oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.