Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

VIII Krakowska Konferencja- „R.A.K. - Ratuj, Akceptuj, Kieruj swoim życiem”

 

Jak przekazywać złe wiadomości choremu, jakie są etapy oswajania „raka”, ciąża w czasie leczenia onkologicznego, czy personel oddziałów onkologicznych może ulec wypaleniu zawodowemu? – to tylko kilka tematów, które zostały poruszone 19 października 2012 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas VIII Krakowskiej Konferencji „R.A.K.- Ratuj, Akceptuj, Kieruj swoim życiem”.

Fundacja po raz kolejny zorganizowała spotkanie mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat chorób onkologicznych oraz wyjaśnienie, jaki wpływ na dalsze życie ma przebyta choroba. Konferencja miała zarówno wymiar naukowy jak i praktyczny. Jej adresatami byli bowiem studenci nauk medycznych, a także personel – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, menadżerowie służby zdrowia. Wiele tematów zostało skierowanych do samych chorych i ich rodzin.

Wykładowcami byli wybitni specjaliści, m.in. prof. Andrzej Stelmach, prof. Andrzej Hellman, prof. Paweł Blecharz. Podczas spotkania omówione zostały poszczególne etapy leczenia chorób nowotworowych - od chwili zdiagnozowania poprzez zasadnicze leczenie, aż do całkowitego wyleczenia. Swój sposób postrzegania choroby i chorego, z pozycji personelu medycznego, przedstawili też praktycy mający na co dzień kontakt z chorymi. Uczynili to m.in. podczas jednego z bloków tematycznych o psychologicznych i pielęgniarskich aspektach opieki onkologicznej, podczas którego podzieli się swoim doświadczeniem.

Konferencję zainaugurował Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum – prof. Piotr Laidler.

 

Program konferencji

Powitanie:        

Prof. dr hab. Piotr Laidler – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Urszula Smok – Prezes Fundacji „Podaruj Życie”

sesja I – „Wyzwanie kliniczne w zakresie leczenia chorób nowotworowych”

Prowadzenie: dr n. med. Elżbieta Pluta                                    
prof. dr hab. med. Andrzej Stelmach – Leczenie chirurgiczne raka nerki  
dr n. med. Ida Cedrych  – Leczenie systemowe raka nerki
dr n. med. Wojciech Wysocki – Zasady leczenia chirurgicznego chorych na raka piersi
dr n. med. Marcin Hetna – Radioterapia raka piersi  

sesja II – „Hematologia”

Prowadzenie: dr n. med. Marcin Hetnał, Marcin Mikos                                 
prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann – Zaburzenia w liczbie leukocytów zespoły mieloproliferacyjne
dr Mariola Sędzimirska- Postępowanie z chorym z neutropenia

Sesja III - „Holistyczne i ekonomiczne aspekty opieki nad chorymi  onkologicznie”    

Prowadzenie: dr n. med. Marcin Hetnał, Marcin Mikos                   
dr hab.med. Stanisław Kłęk - Możliwości opieki metaboliczno – żywieniowej w chorobach nowotworowych
Karolina Skóra - Dostępność do świadczeń onkologicznych – działalność Fundacji Watch Health Care  

Sesja IV – „Ginekologia onkologiczna”    

Prowadzenie: dr n. med. Krzysztof Bereza                          
prof. dr hab. med. Paweł Blecharz – Ciąża w czasie leczenia onkologicznego
dr n. med. Bartosz Chrostowski - Zapobieganie powikłaniom płodności u mężczyzn po radio i chemioterapii

Sesja V – Psychologiczne, pielęgniarskie aspekty opieki onkologicznej  
    
Prowadzenie: dr Izabela Chmiel                       
dr Grażyna Rogala-Pawelczyk - Zespół wypalenia zawodowego wśród personelu oddziałów onkologicznych  
dr Małgorzata Majewska - Jak przekazywać złe wiadomości oraz etapy oswajania  choroby nowotworowej
Barbara Szostak - Rola pielęgniarki w opiece nad chorą przygotowywaną do zabiegu przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych krwi

 

Galeria zdjęć:

 

Patronat honorowy:

prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa 

prof. Wojciech Nowak - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Partnerzy:

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu CMUJ
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie

Patronat medialny:


 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego Fundusz Inijatyw Obywatelskich oraz Gminy Miejskiej Kraków: