Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

X Krakowska Konferencja - RAK - Wiedzieć, Walczyć, Wygrać - nowe kierunki w leczeniu.

 

25 listopada 2016 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się
X Krakowska Konferencja organizowana przez Fundację Urszuli Smok "Podaruj Życie".

Temat tegorocznych spotkań „RAK – Wiedzieć, Walczyć, Wygrać – nowe kierunki w leczeniu” – wypełniły wykłady naukowców, specjalistów oraz praktyków związanych z onkologią.

Poprzez organizację Konferencji pragniemy edukować oraz wpływać na kształtowanie postaw prozdrowotnych. Wierzymy, że wrażliwe środowisko medyczne i rodzinne, to większa szansa na wyzdrowienie i na właściwą opiekę nad chorym, szczególnie w zakresie wczesnego zdiagnozowania choroby nowotworowej. Zwiększa to szansę na całkowite wyleczenie. Konferencja miała zarówno wymiar naukowy jak i praktyczny. Jej adresatami byli studenci nauk medycznych, a także personel – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, menadżerowie służby zdrowia. Cieszymy się z wysokiej frekwencji, która świadczyła o dużym zainteresowaniu tegoroczną tematyką.

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum objął Patronat Honorowy nad konferencją oraz zainaugurował ją swoim wystąpieniem.

Tematyka konferencji została poświęcona najnowszym odkryciom w dziedzinie leczenia chorób nowotworowych, właściwemu leczeniu i opiece nad pacjentem oraz działaniom profilaktycznym. Dziękujemy wykładowcom, którzy przyjęli nasze zaproszenia i nieodpłatnie podzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Urszula Smok, założycielka i prezes Fundacji Podaruj Życie w swoim powitalnym wystąpieniu podziękowała partnerom wydarzenia, tj.: Władzom Collegium Medicum UJ oraz Medycznemu Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ za pomoc i możliwość zorganizowania konferencji w Auli Nowodworskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podziękowania za opiekę i wsparcie złożyła również prof. Andrzejowi Lange i dr Beacie Piątkowskiej- Jakubas z okazji swoich 18 urodzin przeszczepowych.


Program Konferencji

Powitanie

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki - Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
Urszula Smok – Prezes Fundacji „Podaruj Życie”

Sesja I - Nowoczesne technologie w onkologii

Dr hab. n. med. Beata Piątkowska- Jakubas - Przeszczepienie haploidentyczne – nowa droga transplantacji w hematologii.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange -Terapia komórkowa w leczeniu chorób onkologicznych.
Dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa -Immunoterapia największą nadzieją dla onkologii.

Sesja II - Nowoczesne technologie w onkologii

Dr hab. n. med. Barbara Gryglewska – Choroba nowotworowa w starszym wieku - wybrane problemy.
Dr n. med. Marcin Hetnał -E(Re)wolucja we współczesnej radioterapii: od 2D do 4D.
Dr n. med. Andrzej Kukiełka – Nowoczesna brachyterapia.

Sesja III - Zespoły wielodyscyplinarne i leczenie skojarzone

Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień -Rola chirurgii w leczeniu skojarzonym nowotworów głowy i szyi.
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński -Zastosowanie metod endoskopowych w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych narządu rodnego.
Dr n. med. Tomasz Banaś -Leczenie skojarzone nowotworów ginekologicznych (chirurgia).
Dr n. med. Krzysztof Bereza - Rola leczenia skojarzonego w leczeniu nowotworów ginekologicznych.
Tomasz Filarski-Prawa i obowiązki pacjenta onkologicznego.

 

Tak jak w poprzednich latach pracownicy służby zdrowia uczestniczący w Konferencji otrzymali Certyfikat uczestnictwa wydany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ,  natomiast lekarzom przyznanych zostało 7 pkt. edukacyjnych.

Certyfikaty można odbierać w:

- 5 - 16 grudnia 2016r. w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ przy ul. Grzegórzeckiej 20 w godzinach od 7.30 do 15.00,
- od 9 stycznia 2017r. w siedzibie Fundacji – oś. Albertyńskie 16/18 w Krakowie.

 

Serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom: wolontariuszom i partnerom, dzięki którym mogliśmy zrealizować naszą X Krakowską Konferencję.

 

Sponsorzy:

           

Projekt realizowany jest przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków

Partnerzy:

     

Patronat medialny:

 

 

Instytucje wspierające:

Galeria zdjęć