Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

Jak zostać dawcą szpiku?

Zgłoszenie na potencjalnego dawcę szpiku

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy, żebyś zapoznał się z podstawowymi kryteriami kwalifikacyjnymi honorowego dawcy szpiku. Jeśli dobrze przemyślałeś decyzję i chcesz zapisać się do naszego rejestru prześlij na adres dawca@podarujzycie.org następujące dane:
1. Imię, nazwisko
2. Data urodzenia
3. Adres e - mail
4. Telefon stacjonarny i komórkowy
5. Miejsce zamieszkania (miasto / miejscowość, województwo)
6. Informację czy jesteś honorowym dawcą krwi (nie jest to warunek konieczny)

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub długotrwałego wyjazdu bardzo prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie z podaniem swoich danych personalnych oraz przybliżonej daty pierwszego zgłoszenia do Fundacji.

Jeśli jesteś spoza Krakowa sugerujemy, żebyś zwrócił się do najbliżego Twojego miejsca zamieszkania Ośrodka Dawców Szpiku.

Pobieranie krwi na badania przeprowadzamy w Krakowie w Wojewódzkim Szpitalu im. L. Rydygiera.

Fundacja kontaktuje się indywidualnie z każdym chętnym ustalając z nim termin: dzień i godzinę badania. Dawców krwi prosimy o zabranie kserokopii książeczki honorowego dawcy krwi. Następnie przeprowadzamy badania typujące HLA I i II klasy w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Kostnego we Wrocławiu. Wyniki badań zostają umieszczone w rejestrze naszej Fundacji, równocześnie zasilają zasoby Banku Krajowego i Światowego.

Jak możesz nam pomóc w finansowaniu badań?

Na badania typujące oczekuje obecnie ponad kilkaset osób - koszt przebadania jednego potencjalnego dawcy przy większej ilości badanych wynosi około 500 zł. Badania wykonywane są po zgromadzeniu przez Fundację pieniędzy koniecznych do przebadania minimum 50 – 100 dawców. Oczekujących bardzo przepraszamy za zwłokę i prosimy o wyrozumiałość.

Dwa razy do roku chcielibyśmy przeprowadzać badania typujące potencjalnych dawców szpiku kostnego. Jeśli to możliwe prosimy Państwa o wsparcie Fundacji za pomocą wpłat 1% z tytułu rozliczeń PIT.

Do potencjalnych sponsorów zwracamy się z gorącą prośbą o finansowe wsparcie, aby grupa badanych osób była jak największa, a badania wykonywane jak najczęściej. Badania nie są refundowane przez żadne dotacje państwowe - pieniądze na nie pozyskujemy od sponsorów i prywatnych datków.

Wspomóc badania można również poprzez darowiznę na konto Fundacji „Podaruj Życie” z dopiskiem „na badanie dawców”. Fundusze gromadzimy także poprzez cykliczne kwesty towarzyszące wydarzeniom jakie organizujemy. Informacja o każdej kweście będzie zamieszczana na stronie internetowej Fundacji.

Pierwsze badania przeprowadzone przez Fundację

Akcja przebadania pierwszych 55-ciu potencjalnych dawców szpiku kostnego została przeprowadzona dnia 29 stycznia 2002 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie - Nowej Hucie. Była ona możliwa dzięki prof. Andrzejowi Lange, Dyrektorowi Krajowego Banku Dawców Szpiku Kostnego we Wrocławiu, który pokrył koszt tych badań. Skład osobowy przebadanej grupy nie był przypadkowy. Znaleźli się w niej lekarze, pracownicy służby zdrowia, honorowi dawcy krwi oraz osoby, które jako pierwsze z wielu chętnych zgłosiły się do naszej Fundacji. Udział lekarzy i pracowników służby zdrowia w tych badaniach miał szczególne znaczenie, ponieważ swoją obecnością udowadniali, że bycie dawcą jest bezpieczne.

Akcja przebadania kolejnych potencjalnych dawców odbyła się na początku grudnia 2002 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - byli to między innymi: artyści, dziennikarze, księża, lekarze, honorowi dawcy krwi i wiele innych osób.

W imieniu naszych podopiecznych oraz wszystkich osób chorych na białaczkę dziękujemy za każde zgłoszenie!