Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

III edycja programu "Kocham życie, dbam o siebie"

Już po raz trzeci Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie" znalazła się w gronie laureatów konkursu grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ organizowanego przez Fundację "Dbam o zdrowie".

W ramach projektu chorzy onkologicznie i hematologicznie, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie zakupu leków i artykułów medycznych w wyznaczonych aptekach sieci "Dbam o zdrowie" .

Z analizy doświadczeń ubiegłorocznych projektów wynika, że zapotrzebowanie na leki wśród chorych onkologicznie i hematologicznie stale wzrasta. W leczeniu istotne są zarówno leki podstawowe jak i wspomagające, które nie są zazwyczaj refundowane.

Nowością tegorocznego projektu jest rekrutacja ciągła, która potrwa aż  do wyczerpania zapasów. Zespół Oceniający będzie na bieżąco rozpatrywał wnioski aplikacyjne i przyznawał pomoc. W programie mogą brać udział zarówno już zarejestrowani podopieczni fundacji, jak i osoby "z zewnątrz" np. pacjenci placówek hematologicznych i onkologicznych  z całego kraju, czy też osoby korzystające z pomocy ośrodków pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane tą forma pomocy, po zapoznaniu się z Regulaminem projektu, mogą zgłaszać się do naszej Fundacji. Podstawą zakwalifikowania się do programu jest dostarczenie do Fundacji pakietu niżej wymienionych dokumentów:

  • Deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 1)

  • Oświadczenia zobowiązującego do przestrzegania zasad regulaminu (załącznik nr 2)

  • Upoważnienie dla wybranej osoby do rozliczenia dofinansowania (załącznik nr 3)

  •  zaświadczenie wystawione przez lekarza onkologa lub hematologa  pozostawaniu pod stałą opieką kliniki lub szpitala,

  •  zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny (np. zaświadczenie ZUS, z miejsca pracy, dokument potwierdzający wysokość otrzymywanej renty lub zasiłków społecznych),

  • kserokopie dowodu osobistego uczestnika programu oraz osoby upoważnionej.

Zgłoszenia można przysyłać pocztą tradycyjną lub złożyć dokumenty w siedzibie Fundacji. W przypadku bardzo dużego zainteresowania udziałem w projekcie, podstawowym kryterium przyznania pomocy będzie sytuacja materialna. Wiecej informacji można uzyskac drogą telefoniczną: 12/647-38-37 lub e-mailową: fundacja@podarujzycie.org

Zapraszamy do programu wszystkich zainteresowanych tematem.

Do pobrania:

Podsumowanie

W ramach programu "Kocham życie, dbam o zdrowie 2014" dofinansowanie w wysokości od 500 do 2000 zł, otrzymało 19 osób z całej Polski.