Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

"Przeszczepy ratują życie" - akcja plenerowa na Małym Rynku

 

przeszczepy_ratuja_zycie

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” uczestniczyła w akcji promującej transplantologię pt. „Życie darem: dla siebie i innych”. Na Małym Rynku, 14 i 15 września, odbywały się wykłady oraz konsultacje transplantologiczne. Można było dowiedzieć się więcej na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Celem akcji było przede wszystkim propagowanie postaw prozdrowotnych i czujności onkologicznej, w tym także profilaktyki służącej wczesnemu wykrywaniu nowotworów.

 

W organizację akcji włączyli się lekarze onkolodzy, m. in. dr  hab. n. med. Krzysztof Krzemieniecki oraz organizacje pozarządowe m.in. Fundacja Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im Dobrego Pasterza, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych.

Pierwszy dzień akcji (14 września) został poświęcony tematyce onkologicznej. Zaplanowano wykład specjalistów w dziedzinie onkologii o tematyce współczesnych możliwości zapobiegania chorobom nowotworowym i wczesnego rozpoznawanie nowotworów.

Drugi dzień akcji (15 września) został poświęcony problematyce transplantologicznej. Organizacje pozarządowe, których działalność jest związana z zagadnieniami transplantacyjnymi, promowały transplantację oraz przedstawiły swoje działania i osiągnięcia na tym polu. Osoby zainteresowane tematem mogły uzyskać szczegółowe informację na temat transplantacji - jej aspektów etycznych, prawnych oraz medycznych.

stoisko Fundacjistoisko FundacjiFundacja wraz z przedstawicielami zaprzyjaźnionych orgazniacjiStoisko Fundacji

Ponadto mieszkańcy mogli także zmierzyć ciśnienie krwi i przyłączyć się do akcji zbiórki krwi – na Małym Rynku będzie dostępny autobus PCK.

Pomysłodawca akcji: Małgorzata Jantos - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa. Rrealizator akcji: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa