Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

Instytucje

 

  Dr med. Małgorzata Raźny

  Ordynator Oddziału Hematologii i Chorób
  Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego
  im. Ludwika Rydygiera

  Dr n. med. Piotr Koralewski

   Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala
   Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera

  Władysław Kosiniak-Kamysz

   Minister Pracy i Polityki Społecznej

  Zuzanna Grabusińska

  Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej
  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

  Władysław Kosiniak-Kamysz

  Minister Pracy i Polityki Społecznej

  Władysław Kosiniak-Kamysz

   Minister Pracy i Polityki Społecznej

Prof. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

  Michał Marszałek

  Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia
  Urzędu Miasta Krakowa

  Dr n. med. Artur Jurczyszyn

  Prezes Zarządu Fundacji Centrum Leczenia
  Szpiczaka w Krakowie

  Dr med. Małgorzata Raźny

  Ordynator Oddziału Hematologii i Chorób
  Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego
  im. Ludwika Rydygiera

  Danuta Ochał
  Iwona Nawara

  Stowarzyszenie Wspierania Onkologii
  "Unicorn"

  Dr Małgorzata Jantos

  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa

  Władysław Miękina

  Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół
  Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza"

  mgr Ryszard Nowak

  Dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego
  w Krakowie

  Mirosław Ziarek

  Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych "HTS"

  Wojciech Kozak

   Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

  Barbara Bulanowska

  Dyrektor Małopolskiego Oddziału
  Wojewódzkiego Narodowego Fuduszu
  Zdrowia w Krakowie

  Prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki

  Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii
  Collegium Medicum
  Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Marek Nawara

  Marszałek Województwa Małopolskiego

  mgr Ewa Rachfalik

  Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni

  Dr Ryszard Szydło

  Dept of Haematology
  Imperial College- London

  Doc. dr hab. n. med. Kazimierz Karolewski

  Prezes o. Krakowskiego Polskiego
  Towarzystwa Onkologicznego

  Prof. dr hab. Marusz Ratajczak

  Director of Stem Cell Institute
  James Graham Brown Cancer Center
  University of Louisville

  Danuta Ochał
  Iwona Nawara

  Stowarzyszenie Wspierania Onkologii
  "Unicorn"

  Dr n. med. Anna Koper

  Krajowy Konsultant w Dziedzinie
  Pielęgniarstwa Onkologicznego

  Prof. dr. hab. med. n. Jerzy Wordliczek

  Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia 
  Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego  Prof. dr hab. Andrzej Lange

  Dyrektor Dolnośląskiego Centrum
  Trasplantacji Komórkowych we Wrocławiu

  Prof. zw. dr hab. med. Marek Zembala

  Kierownik Katedry Immunologii Klinicznej
  i Transplantologii Collegium Medicum UJ
  Prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki

  Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii
  Collegium Medicum
  Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Jerzy Domański

   Redaktor Naczelny Tygodnika "Przegląd"


 

  Ks. dr Lucjan Szczepaniak

  Kapelan Uniwersyteckiego
  Szpitala Dziecięcego w Krakowie

  Magdalena Banaś

  Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej


  Nagroda POLCUL

  Niezależnej Fundacji Popierania Kultury
  Polskiej im. Jerzego Bonieckiego

 

 Krystyna Kollbek

 Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych 
 Urzędu Miasta Krakowa