Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

Szczepienia


Zapis prezentacji multimedialnej przedstawionej przez  prof. Andrzeja Lange w trakcie III Krakowskiej Konferencji "Opieka nad pacjentem po leczeniu choroby nowotworowej"

Pacjent po transplantacji nie powinien otrzymać żadnych szczepionek zawierających żywe lub tylko osłabione drobnoustroje (np. doustną szczepionkę przeciw poliomyelitis).

Szczepienia martwymi lub inaktywowanymi drobnoustrojami mogą być stosowane, ale zawsze po konsultacji z lekarzem.

Pacjenci po przeszczepie należą do grupy wysokiego ryzyka zachorowalności i śmiertelności z powodu infekcji grypy. W związku z tym coroczne szczepienia przeciwko grypie w tej grupie pacjentów są szczególnie polecane, jednak problem zasadniczym jest stosowane u tych pacjentów leczenie immunosupresyjne. U osób tych szczepienia dają gorszy rezultat: zmniejszając tempo odpowiedzi w stosunku do osób zdrowych. Konieczne jest jednak przebadanie na ile skuteczna jest to ochrona oraz czy przechorowanie grypy i wytworzenie naturalnej odpowiedzi jest alternatywa dla szczepienia.

Źródło: Prog Transplant. 2004 Dec;14(4):346-51.

Schemat szczepień przeciwko WZW typu B

Jeśli nie istnieje ryzyko bezpośredniego zakażenia HBV:

 • pierwsza dawka – dzień 0,
 • druga dawka – 1m. od pierwszego szczepienia (kończąca szczepienie pierwotne),
 • trzecia dawka – 6 m. od pierwszego szczepienia (dawka uzupełniająca, kończąca szczepienie podstawowe).

Jeśli pożądane jest szybkie uzyskanie odpowiedzi immunologicznej:

 • pierwsza dawka – dzień 0,
 • druga dawka – 1 m. od pierwszego szczepienia,
 • trzecia dawka – 2 m. od pierwszego szczepienia (kończąca  szczepienie pierwotne),
 • czwarta dawka – 12 m. od pierwszego szczepienia (dawka uzupełniająca, kończąca szczepienie podstawowe).

Jeśli konieczne jest szybkie uzyskanie ochrony przed zakażeniem HBV:

 • pierwsza dawka – dzień 0,
 • druga dawka – 7 dni od pierwszej dawki,
 • trzecia dawka – 21 dni od pierwszej dawki,
 • czwarta dawka – 12 miesięcy od pierwszego szczepienia (dawka uzupełniająca, kończąca szczepienie podstawowe).

Dawkowanie dla osób z zaburzeniami odporności:

 • g podawanych  w schemacie:  0 – 1 – 2 – 6 miesięcy. Szczepienie składa się z czterech dawek po 40

Szczepienie Pacjentów po Allogenicznym Przeszczepieniu Szpiku

Zasady:

 • Szczepimy  wszystkich pacjentów niezależnie od stwierdzanej choroby GvHD.
 • Bezwzględna liczba limfocytów CD4 musi być większa niż 200 komórek w mm3.
 • Nie stosujemy szczepionek zawierających żywe atenuowane wirusy: szczepienie przeciwko żółtej febrze, odrze, różyczce, zapaleniu przyusznic, poliomyelitis – szczepionka doustna.
 • Nie stosujemy szczepionek zawierających żywe atenuowane bakterie – szczepionka BCG.
 • Osoby mieszkające z pacjentami po allogenicznym przeszczepieniu szpiku nie mogą być szczepione doustną szczepionką przeciwko poliomyelitis.