Fundacja Podaruj Życie - białaczka, przeszczep szpiku - Fundacja dzieciom OPP Urszuli Smok

numer konta

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”

Fundacja została zarejestrowana w październiku 2001r., a od grudnia 2004r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Jest organizacją non-profit, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu dobra publicznego, nie kierując się osiągnięciem zysku. To jedyna organizacja tego rodzaju na terenie Polski południowej, mająca zasięg ogólnokrajowy, a nawet międzynarodowy. Celem Fundacji jest pomoc osobom chorym na białaczkę i inne nowotwory.

Białaczka jest chorobą uleczalną

Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę i pamiętać, że białaczka jest chorobą uleczalną - nie jest już wyrokiem śmierci. Jednak w jej zwalczeniu konieczne są nie tylko umiejętności lekarzy, ale przede wszystkim wsparcie i zrozumienie społeczne. Pomagamy ludziom dotkniętym chorobami hematologicznymi i onkologicznymi. Swoją działalność opieramy na hojności sponsorów, darczyńców - dzięki którym możemy realizować nasze statutowe zadania. Cenna jest dla nas każda forma udzielonej pomocy.

 Przeszczep szpiku kostnego

Statystycznie co godzinę ktoś w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę. Co roku przybywa 6 tysięcy chorych na białaczki i inne nowotworowe choroby układu krwiotwórczego. Dla wielu z nich jedyną szansą wyleczenia jest allogeniczny przeszczep szpiku od zdrowego dawcy. Może to być siostra lub brat, wyjątkowo inny członek rodziny. O tym, czy ktoś może być dawcą decydują antygeny zgodności tkankowej. Niestety zdarza się i tak, że wielu chorych nie ma dawcy wśród najbliższych. W takiej sytuacji poszukuje się niespokrewnionego dawcy w banku krajowym, a w przypadku niepowodzenia - w banku światowym.

Nr konta Fundacji: 60 1750 0012 0000 0000 2316 1265, Raiffeisen Bank Polska SA O/Kraków

KRS 00000 47638