Krzysztof Jurek

W czwartek, 13 listopada 2014 r. pożegnaliśmy człowieka, którego śmierć zaskoczyła każdego z nas. Krzysztof Jurek od 12 lat był zaangażowany w działalność Fundacji Podaruj Życie, na początku jako wolontariusz, a później członek Zarządu Fundacji.

Krzysztof był człowiekiem o rzadko spotykanej wrażliwości na cierpienie innych, bezgranicznie oddanym w dziele niesienia pomocy osobom ciężko chorym – naszym podopiecznym. Był osobą rzetelną, godną zaufania. Swoją pracę w Fundacji wykonywał charytatywnie, z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem.

Krzysztof był niezwykle skromny, żył nie dla siebie a dla innych, zawsze można było liczyć na jego wsparcie i bezinteresowność. Cechowała go także wielka pogoda ducha, optymizm, miał niezwykła cechę zjednywania sobie ludzi. Wszyscy zapamiętamy go jako osobę pełną życia i uśmiechu, zdystansowaną do otaczającego świata.

Krzysiek!
Byłeś jednym z filarów naszej Fundacji. Brałeś czynny udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez Fundację. Przez te wszystkie lata nie opuściłeś żadnego organizowanego przez nas wydarzenia. Jeszcze kilka godzin przed Twoim odejściem dzwoniłeś, dumny i zadowolony, że udało Ci się załatwić dla nas kolejną sprawę. Mogliśmy liczyć na Twoją pomoc w każdej sytuacji, zawsze znajdowałeś czas na rozmowę i służyłeś wartościową radą. Pozostawiłeś po sobie pustkę, nie do zastąpienia…

Będzie nam Ciebie brakować, jednak wierzymy, że Ty nas nie opuścisz, wciąż z nami będziesz i z góry będziesz czuwać nad nami i naszą Fundacją. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Będziemy Cię pamiętać uśmiechniętego, ze swoim ulubionym aparatem fotograficznym.

Krzysiu — dziękujemy za wszystko, a przede wszystkim za Twoją Przyjaźń i za to, że byłeś z nami.

Zarząd, współpracownicy, wolontariusze i podopieczni Fundacji „Podaruj Życie”.