Praktyczna strona leczenia

Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.
 2. Uzyskania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
 3. Uzyskania przejrzystego i obiektywnego planu leczenia.
 4. Uzyskania przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia, rokowaniach.
 5. Uzyskania informacji o stanie zdrowia w zakresie niezbędnym do prawidłowego przebiegu diagnostyki i leczenia (dotyczy niepełnoletniego — poniżej 16 roku życia).
 6. Wyrażenia zgody albo odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Rodzic małoletniego ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza (w przypadku nieobecności rodzica w odniesieniu do badań, zgody może udzielić opiekun faktyczny).
 8. Żądania, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: lekarz zasięgnął opinii innego lekarza, pielęgniarka zasięgnęła opinii innej pielęgniarki.
 9. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 10. Dostępu do dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia i udzielonych świadczeń.
 11. Upoważnienia innych do wglądu w dokumentację medyczną, również po śmierci.
 12. Obecności bliskiej osoby podczas udzielania świadczeń (lekarz może się nie zgodzić gdy występuje zagrożenie epidemiczne lub ze względu na bezpieczeństwo pacjenta).
 13. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 14. Poszanowania intymności również w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 15. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 16. Opieki duszpasterskiej, świadczonej przez duchownego wyznania pacjenta.
 17. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 18. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 19. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, rozumianej jako opieka, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (koszty pokrywa pacjent).

W oparciu o Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417).

Placówki onkologiczne

Ośrodki dla dorosłych

Województwo dolnośląskie:

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Ludwika Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
tel. 71 368 96 01, 71 368 96 02
e-mail: dco@post.pl
www.dco.com.pl

Izerskie Centrum Pulmunologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie
ul. Sanatoryjna 1
58-580 Szklarska Poręba
tel.: 757 547 100, 757 547 107
e-mail: sekretariat@izer-med.com.pl
www.izer-med.com.pl

Województwo kujawsko-pomorskie:

Regionalne Centrum Onkologii, Szpital im. Prof. Franciszka Łukaszczyka
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel.: 52 374 34 17
e-mail: co@co.bydgoszcz.pl
www.co.bydgoszcz.pl

Centrum Onkologii w Bygdoszczy z Filią we Włocławku
ul. Królewiecka 2A
87-800 Włocławek
tel.: 54 230 13 00
www.co.bydgoszcz.pl

Województwo lubelskie:/ nagłówek drugiego rzędu

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
ul. dr Kazimierza Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
tel.: 81 747 75 11; 747 89 11
e-mail: cozl@cozl.eu
www.cozl.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii
ul. dr Kazimierza Jaczewskiego 8
20-090 Lublin
tel.: 81 742 52 03
e-mail: oddzial.pulmonologii@spsk4.lublin.pl

Województwo lubuskie:

Szpital Specjalistyczny im. Karola Morcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.
Lubuski Ośrodek Onkologii
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
tel.: 68 324 36 57
e-mail: sekretariat@szpital.zgora.pl
www.szpital.zgora.pl

Województwo łódzkie:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
tel. 0 42 271 11 51
e-mail: sek24@iczmp.edu.pl
www.iczmp.edu.pl

Klinika Salve Medica
ul. Szparagowa 10
91-211 Łódź
tel.: 42 254 64 00, 42 254 64 01
e-mail: rejestracja@salvemedica.pl
www.salvemedica.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
Regionalny Ośrodek Onkologiczny
ul. Pabianicka 62
93-509 Łódź
Tel.: 42 689 56 23, 42 689 56 24
www.kopernik.lodz.pl

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 4 im. Marii Konopnickiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Klinika Onkologii
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
tel.: 2 201 42 40
www.csk.umed.pl

Województwo małopolskie:

Centrum Radioterapii Amethyst
os. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
tel.: 12 340 91 34
www.centrum-radioterapii.pl

Centrum Onkologii – Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
tel.: 12 422 99 00
e-mail: z5cook@cyf-kr.edu.pl
www.onkologia.krakow.pl

Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków
tel.: 12 424 89 12
e-mail: onko@cm-uj.krakow.pl
www.onkologia.cm-uj.krakow.pl

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
os. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym
tel.: 12 64 68 634
e-mail: oon-sekretariat@rydygierkrakow.pl

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii
ul. Lwowska 178 A
33-100 Tarnów
tel.: 14 631 52 46
e-mail: hospital@lukasz.med.pl
www.lukasz.med.pl

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Oddział Onkologii
ul. Prądnicka 81
31-202 Kraków
tel.: 12 614 34 54
e-mail: chemioterapia@szpitaljp2.krakow.pl
www.szpitaljp2.krakow.pl

Województwo mazowieckie

Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel.: 22 546 20 00
www.coi.pl

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Szpital im. Fryderyka Chopina
Oddział Onkologii Klinicznej
ul. Borowa 14/18
05-400 Otwock
tel. 22 710 30 10
e-mail: rejestracja@ecz-otwock.pl
www.ecz-otwock.pl

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Stefana Banacha 1a, budynek D
02-097 Warszawa
tel.: 22 599 28 18
www.spcsk.amwaw.edu.pl

Mazowiecki Szpital Onkologiczny
ul. Kościelna 61
05-135 Wieliszew
tel.: 22 766 15 00
e-mail: szpital@szpitalonkologiczny.pl
www.szpitalonkologiczny.pl/index.php

Województwo opolskie:

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
ul. Katowicka 66A
45-060 Opole
tel.: 77 441 60 01
www.nowa.onkologia.opole.pl

Województwo podkarpackie:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza
ul. ks. Józefa Bielawskiego
36-200 Brzozów
tel.: 13 430 95 00
e-mail: onkologia@szpital-brzozow.pl
www.szpital-brzozow.pl

Województwo podlaskie

Białostocki Ośrodek Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok
tel.: 85 743 59 13
e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl
www.onkologia.bialystok.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24 A
15-276 Białystok
tel.: 85 831 83 46
e-mail: szpital@cksr.ac.bialystok.pl
www.uskwb.pl

Województwo pomorskie

Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku
ul. Marii Skłodowskiej Curie 2
Gdańsk 80-210
tel.: 58 341 93 48
e-mail: sekretariat.wco@copernicus.gda.pl
www.copernicus.gda.pl

Województwo śląskie

Centrum Radioterapii Amethyst
ul. Lubańska 11-12
59-900 Zgorzelec
tel.: 75 612 03 44
www.centrum-radioterapii.pl

Szpital Miejski im. Jana Pawła II
Beskidzkie Centrum Onkologii
ul. Wyzwolenia 18
43-300 Bielsko Biała
tel.: 33 816 43 70
e-mail: szpital@onkologia.bielsko.pl
www.onkologia.bielsko.pl

Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel.: 32 278 86 66
e-mail: onkologia@io.gliwice.pl
www.io.gliwice.pl

Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej im. prof. Kornela Gibińskiego
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel.: 32 789 40 00
www.csk.katowice.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Onkologii S.C.
ul. Wesoła 27
34-300 Żywiec
tel.: 33 861 02 36
e-mail: onkologia.zywiec@gmail.com

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego
Oddział Onkologii Klinicznej
ul. Ceglana 35
40-952 Katowice
tel.: 32 358 13 48
www.uck.katowice.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 3 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Koziołka 1
41-803 Zabrze
tel.: 271 56 08
www.sum.edu.pl

Województwo świętokrzyskie

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Stefana Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel.: 41 345 68 82
e-mail: scoinfo@onkol.kielce.pl
www.onkol.kielce.pl

Województwo warmińsko-mazurskie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
ul. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
tel.: 89 539 82 45
e-mail: rejestracja.ogolna@poliklinika.net
www.poliklinika.net

Olsztyński Ośrodek Onkologiczny „Kopernik”
ul. Mikołaja Kopernika 30
10-513 Olsztyn
tel.: 89 534 55 65
e-mail: rejestracja@kopernik-olsztyn.com.pl
www.kopernik-olsztyn.com.pl

Województwo wielkopolskie

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel.: 61 885 05 00
www.wco.pl

NZOZ Przychodnia Onkologiczna „Onko-Med” Maria Rita Rusin
Ul. Zakładowa 5E
62-510 Konin
tel.: 63 243 63 80
e-mail: onkomed123@onet.pl
www.onko-med.konin.pl

Onkologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Onko-Med
ul. Królowej Jadwigi 4
64-100 Leszno
tel.: 65 525 86 80
e-mail: informacja@onkomed.pl
www.onkomed.pl

Województwo zachodniopomorskie:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
tel.: 94 348 84 00
e-mail: szpital@swk.med.pl
www.swk.med.pl

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałkowska 22
71-730 Szczecin
tel.: 91 425 14 10
www.onkologia.szczecin.pl

Ośrodki dziecięce

Województwo lubelskie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantacji Dziecięcej
ul. prof. Antoniego Gębali 6
20-093 Lublin
tel.: 81 718 55 20
e-mail: dsk@dsk.lublin.pl

Województwo lubuskie

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantacji Dziecięcej
ul. Ignacego Chodźki 2
20-093 Lublin
tel.: 81 718 55 20
www.dsk.lublin.pl

Województwo łódzkie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital
Kliniczny nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
Ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź
tel.: 42 617 77 50
www.usk4.umed.lodz.pl

Województwo małopolskie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel.: 12 333 92 20, 12 333 92 21
www.szpitalzdrowia.pl

Województwo mazowieckie:

Instytut Matki i Dziecka
Klinika Onkologii i chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
ul. Marcina Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
tel.: 22 327 70 00
e-mail: klinika.onkologii@imid.med.pl
www.imid.med.pl

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Klinika Onkologii
al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel.: 22 815 17 87
www.czd.pl

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
ul. Marszałkowska 24
00-576 Warszawa
Tel.: 22 522 74 37
www.litewska.edu.pl

Województwo podlaskie

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
ul. Jerzego Waszyngtona 19
15-274 Białystok
tel.: 85 74 50 846
e-mail: onkdziec@umb.edu.pl
www.udsk.pl

Województwo pomorskie

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
ul. Dębniki 7
80-952 Gdańsk
tel.: 58 349 28 72
www.uck.gda.pl

Województwo śląskie

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii
Oddział Hematologii i Onkologii
ul. Władysława Truchana 7
41-500 Chorzów
tel.: 32 349 01 98
www.onkologiachorow.pl

PSK nr 6 Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Klinika Pediatrii, Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii Dziecięcej
ul. Medyków 16
40-752 Katowice
Tel.: 32 207 18 10
www.gczd.katowice.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3 maja 13/15
41-800 Zabrze
tel.: 12 370 43 72
www.szpital.zabrze.pl

Województwo świętokrzyskie

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Oddział Hematologiczno-Onkologiczny
Ul. Artwińskiego 3a
25-734 Kielce
tel.: 41 345 63 25
www.chok.kielce.pl

Świętokrzyskie Centrum Pediatrii
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
II Klinika Pediatrii, Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Grunwaldzka 45
25-381 Kielce
tel.: 41 347 05 60
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

Województwo warmińsko-mazurskie

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
tel.: 89 539 33 71
e-mail: sekretariat@wssd.olsztyn.pl
www.wssd.olsztyn.pl

Województwo wielkopolskie

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
ul. Szpitalna27/33
60-572 Poznań
tel.: 61 849 14 47
www.sk5.am.poznan.pl

Województwo zachodniopomorskie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiej Akademii Medycznej im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel.: 91 425 31 39
www.spsk1.szn.pl

Placówki hematologiczne

Ośrodki dla dorosłych

Województwo dolnośląskie:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
tel.: 782 999 707
e-mail: sekretariat@dctk.wroc.pl
www.dctk.wroc.pl

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

ul. Ludwika Pasteura 4
50-367 Wrocław
tel.: 71 784 25 76
e-mail: WK-14@umed.wroc.pl
www.wlkp.umed.wroc.pl/hematologia

Województwo kujawsko-pomorskie

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika
Oddział Hematologii
ul. Stefana Batorego 17/19
87-100 Toruń
tel.: 56 610 04 11
e-mail: hematologia@med.torun.pl

Województwo lubuskie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku
ul. Stanisława Staszica 11
20-081 Lublin
tel.: 81 53 45 468, 81 53 45 483
e-mail: sekretariat@spsk1.lublin.pl
www.spsk1.lublin.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim. Sp. z o.o.

Klinika Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Jana Dekerta 1
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 733 14 98
www.szpital.gorzow.pl

Województwo łódzkie

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi nr 4 im. Marii Konopnickiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Klinika Hematologii
ul. Ciołkowskiego 2
93-510 Łódź
tel.: 42 684 68 90
www.csk.umed.pl

Województwo małopolskie

Klinika Hematologii Collegium Medicum UJ
ul. Kopernika 17
31-501 Kraków
tel.: 12 424 76 00
www.cm-uj.krakow.pl

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
os. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym
tel.: 12 646 84 20
e-mail: ohw-sekterariat@rydygierkrakow.pl
www.szpitalrydygier.pl

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Kliniczny Hematologii
ul. Mikołaja Kopernika 17
31-501 Kraków
tel.: 12 424 76 33
e-mail: rejestracja.hematologia@su.krakow.pl
www.su.krakow.pl

Województwo mazowieckie

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
Klinika Onkologii i Hematologii
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel.: 22 508 19 80
e-mail: onkologia@cskmswia.pl
www.cskmswia.pl

CSK WAM Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii
z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku

ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
tel.: 22 681 71 60
e-mail: szpital@spdsk.edu.pl
www.spcsk.pl

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Ghandii 14
02-776 Warszawa
tel.: 22 349 61 00
e-mail: sekihit@ihit.waw.pl
www.ihit.waw.pl

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Stefana Banacha 1a, budynek D
02-097 Warszawa
tel.: 22 599 28 18
www.spcsk.amwaw.edu.pl

Województwo podkarpackie

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina
ul. Fryderyka Chopina
35-055 Rzeszów
ul. Chopina 2
tel.: 17 866 66 09
e-mail: hematologia@szpital.rzeszow.pl
www.szpital.rzeszow.pl

Województwo pomorskie

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Klinika Hematologii i Transplantologii
ul. Marian Smoluchowskiego 17
80-952 Gdańsk
tel.: 58 584 43 40
e-mail: klhem@gumed.edu.pl
www.uck.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka
Oddział Hematologii/Transplantacjii Szpiku
ul. Hubalczyków 1
76-200 Słupsk
tel.: 59 84 60 390
e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl
www.szpital.slupsk.pl

Województwo śląskie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
ul. Henryka Dąbrowskiego 25
40-032 Katowice
tel.: 32 259 12 81
e-mail: ohits@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

Województwo wielkopolskie

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
ul. Augustyna Szamarzewskiego 82/84
61-878 Poznań
tel.: 61 854 90 00
e-mail: szpital@skpp.edu.pl
www.skpp.edu.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Oddział Hematologii
ul. Dojazd 34
60-631 Poznań
tel.: 61 846 45 50
e-mail: sekretariat@szpitalmswia.poznan.pl
www.szpitalmsw.poznan.pl

Ośrodki dziecięce

Województwo dolnośląskie

Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Borowska 213, Budynek D
50-556 Wrocław
tel.: 71 733 27 00
e-mail: spp@usk.wroc.pl
www.usk.wroc.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
Katedra i klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Odona Bujwida 44
50-345 Wrocław
tel.: 71 770 31 67
www.spsk1.com.pl

Województwo kujawko-pomorskie

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Dr Antoniego Jurasza
Katedra Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel.: 52 585 48 60
www.spdsk.amb.edu.pl

Województwo lubelskie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantacji Dziecięcej
ul. prof. Antoniego Gębali 6
20-093 Lublin
tel.: 81 718 55 20
e-mail: dsk@dsk.lublin.pl

Województwo lubuskie

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantacji Dziecięcej
ul. Ignacego Chodźki 2
20-093 Lublin
tel.: 81 718 55 20
www.dsk.lublin.pl

Województwo łódzkie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital
Kliniczny nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
Ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź
tel.: 42 617 77 50
www.usk4.umed.lodz.pl

Województwo małopolskie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel.: 12 333 92 20, 12 333 92 21
www.szpitalzdrowia.pl

Województwo mazowieckie

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
ul. Marszałkowska 24
00-576 Warszawa
Tel.: 22 522 74 37
www.litewska.edu.pl

Województwo podlaskie

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
ul. Jerzego Waszyngtona 19
15-274 Białystok
tel.: 85 74 50 846
e-mail: onkdziec@umb.edu.pl
www.udsk.pl

Województwo pomorskie

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
ul. Dębniki 7
80-952 Gdańsk
tel.: 58 349 28 72
www.uck.gda.pl

Województwo śląskie

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii
Oddział Hematologii i Onkologii
ul. Władysława Truchana 7
41-500 Chorzów
tel.: 32 349 01 98
www.onkologiachorzow.pl

PSK nr 6 Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Klinika Pediatrii, Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii Dziecięcej
ul. Medyków 16
40-752 Katowice
Tel.: 32 207 18 10
www.gczd.katowice.pl

Województwo świętokrzyskie

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Oddział Hematologiczno-Onkologiczny
Ul. Artwińskiego 3a
25-734 Kielce
tel.: 41 345 63 25
www.chok.kielce.pl

Świętokrzyskie Centrum Pediatrii
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
II Klinika Pediatrii, Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. Grunwaldzka 45
25-381 Kielce
tel.: 41 347 05 60
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

Województwo wielkopolskie

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
ul. Szpitalna27/33
60-572 Poznań
tel.: 61 849 14 47
www.sk5.am.poznan.pl

Województwo zachodniopomorskie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiej Akademii Medycznej
im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel.: 91 425 31 39
www.spsk1.szn.pl

Świadczenia dla pacjenta onkologicznego

DILO

Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego jest częścią szybkiej terapii onkologicznej, skierowaną do pacjentów z podejrzeniem lub diagnozą choroby nowotworowej. Działa jak skierowanie, które skraca kolejki i daje pierwszeństwo do skorzystania ze specjalistycznych badań czy konsultacji. Kartę DILO może wydać lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub specjalista, gdy podejrzewa u pacjenta nowotwór. Można ją uzyskać również w szpitalu, jeśli podejrzenie choroby pojawi się podczas hospitalizacji oraz podczas badań w zakresie programów zdrowotnych.
Karta DILO zawiera rubryki, do uzupełniania przez lekarzy, na różnych etapach diagnostyki i leczenia. Dzięki niej najważniejsze informacje na temat stanu zdrowia pacjent ma zawsze przy sobie, co ułatwia służbom medycznym reakcję w nagłych sytuacjach.

Świadczenia finansowe

Świadczenia finansowe przysługujące pacjentom onkologicznym, wypłacane przez ZUS:

 1. Zasiłek chorobowy — dla chorego okresowo niezdolnego do pracy, wypłacany na podstawie L4 przez ZUS od 34 dnia choroby. Wynosi 80% podstawy wynagrodzenia.
 2. Świadczenie rehabilitacyjne — przyznawane choremu, który po upływie 182 dni wciąż nie może pracować, a dalsze leczenie może to zmienić. Przysługuje na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w czasie których nie można pracować. Jego wysokość przez pierwsze 3 miesiące to 90% podstawy zasiłku chorobowego, przez kolejne – 75%.
 3. Renta z powodu niezdolności do pracy — dla osób, które czasowo lub na stałe utraciły zdolność do pracy, nawet po przekwalifikowaniu. Beneficjent powinien spełniać jednocześnie 3 warunki: istotna niezdolność do pracy; przepracowane przynajmniej 5 lat w ciągu ostatnich 10 i opłacane składki ZUS (dla osób 30+); niezdolność do pracy pojawiła się w okresie ubezpieczenia, albo nie później niż 18 dni od chwili ustania. W trakcie pobierania renty, bez narażenia się na jej zmniejszenie, można zarobić nie więcej, niż kwota określona przez ZUS. Wysokość renty jest wyliczana indywidualnie.
 4. Renta szkoleniowa — dla osób spełniających warunki przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, które chcą i mogą się przekwalifikować oraz mają „orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie”. Stanowi 75% podstawy renty z tytułu niezdolności do pracy. Przyznawana na pół roku, z opcją przedłużenia, na maksymalnie 36 miesięcy.
 5. Renta socjalna — dla osób pełnoletnich, niezdolnych do pracy, o ile niezdolność nastąpiła przed 18. rokiem życia; w trakcie nauki w szkole, szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia; w czasie studiów doktoranckich, aspirantury naukowej.
 6. Dodatek pielęgnacyjny — przyznawany osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Wynosi 215 zł. Może być wypłacany wraz z innymi świadczeniami.
 7. Zasiłek opiekuńczy — dla osoby opiekującej się chorym, przez 14 dni w roku, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem, które skończyło 14 lat, lub dorosłym chorym członkiem rodziny (np. małżonek, rodzice, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki rodzeństwo, o ile pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie opieki). Wysokość zasiłku to 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Świadczenia finansowe przysługujące pacjentom onkologicznym z innych źródeł:

 1. Zasiłek chorobowy – dla chorego okresowo niezdolnego do pracy, Przez pierwsze 33 dni wypłacany przez pracodawcę, na podstawie L4, w wysokości 80% wynagrodzenia.
 2. Zasiłek na leki – przyznaje go MOPS, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 528 zł lub 701 zł w przypadku osoby samotnej. Wysokość zasiłku zależy od gminy.

Pacjenci mogą skorzystać również z pomocy organizacji pozarządowych, np. Fundacji. Niektóre udostępniają subkonta na zbiórkę środków na leczenie, na podstawie umowy między chorym (lub rodzicem, w przypadku dzieci) a organizacją. Zawarte są w niej informacje dotyczące celu zbierania pieniędzy, warunków udostępniania subkonta i wypłaty środków. Fundacje zazwyczaj nie dają podopiecznym środków na leczenie — mogą przeznaczyć część swoich środków dla konkretnego podopiecznego, ale w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. To po stronie podopiecznych jest gromadzenie środków. Fundacja w tych działaniach może wspierać, ale nie wyręcza. Zebrane środki powinny być przeznaczone tylko na udokumentowane koszty związane z leczeniem, tj. leki, badania, konsultacje, dojazdy, sprzęt rehabilitacyjny itp. Podopieczny gromadzi faktury i zalecenia lekarskie, potwierdzające zasadność danego wydatku, przesyła je do Fundacji, która po weryfikacji dokonuje zwrotu, o ile podopieczny ma pieniądze na subkoncie.