Rekomendacje i podziękowania

Rekomendacja (Podopieczni i Instytucje)

Władysław Kosiniak-Kamysz

Minister Pracy i Polityki Społecznej
Rekomendacja (plik PDF)

Zuzanna Grabusińska

Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Rekomendacja (plik PDF)

Władysław Kosiniak-Kamysz

Minister Pracy i Polityki Społecznej
Rekomendacja (plik PDF)

Władysław Kosiniak-Kamysz

Minister Pracy i Polityki Społecznej
Rekomendacja (plik PDF)

Prof. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa
Rekomendacja (plik PDF)

Maria Ajdukiewicz

Beneficjentka programu grantowego Kocham życie, dbam o siebie
Rekomendacja (plik PDF)

Michał Marszałek

Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Rekomendacja (plik PDF)

Dr n. med. Artur Jurczyszyn

Prezes Zarządu Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie
Rekomendacja (plik PDF)

Małgorzata Raźny

Ordynator Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera
Rekomendacja (plik PDF)

Danuta Ochał Iwona Nawara

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii Unicorn
Rekomendacja (plik PDF)

Dr Małgorzata Jantos

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa
Rekomendacja (plik PDF)

inż. Władysław Miękina

Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza
Rekomendacja (plik PDF)

mgr Ryszard Nowak

Dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
Rekomendacja (plik PDF)

mgr inż. Mirosław Ziarek

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych HTS
Rekomendacja (plik PDF)

Beata i Paweł Skindzier

Uczestnicy wyjazdu integracyjnego Wakacyjne wytchnienie
Rekomendacja (plik PDF)

Anna Gorczyca

Uczestniczka wyjazdu integracyjnego Wakacyjne wytchnienie
Rekomendacja (plik PDF)

Wojciech Kozak

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Rekomendacja (plik PDF)

Barbara Bulanowska

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fuduszu Zdrowia w Krakowie
Rekomendacja (plik PDF)

Prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki

Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rekomendacja (plik PDF)

Marek Nawara

Marszałek Województwa Małopolskiego
Rekomendacja (plik PDF)

Ewa Rachfalik

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni
Rekomendacja (plik PDF)

Renata Konke

Mama uczestnika konkursu Poszukiwacze słońca — jak radzę sobie z chorobą nowotworową
Rekomendacja (plik PDF)

dr Ryszard Szydło

Dept of Haematology Imperial College — London
Rekomendacja (plik PDF)

doc. dr hab. n. med. Kazimierz Karolewski

Prezes o. Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Rekomendacja (plik PDF)

prof. dr hab. Mariusz Ratajczak

Director of Stem Cell Institute James Graham Brown Cancer Center University of Louisville
Rekomendacja (plik PDF)

Danuta Ochał Iwona Nawara

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii Unicorn
Rekomendacja (plik PDF)

s. Zofia Miksztal

Przełożona Prowincjonalna Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
Rekomendacja (plik PDF)

dr n. med. Anna Koper

Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
Rekomendacja (plik PDF)

prof. dr. hab. med. n. Jerzy Wordliczek

Dyrektor Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rekomendacja (plik PDF)

prof.dr hab. Andrzej Lange

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Trasplantacji Komórkowych we Wrocławiu
Rekomendacja (plik PDF)

prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki

Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rekomendacja (plik PDF)

prof. zw. dr hab. med. Marek Zembala

Kierownik Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Collegium Medicum UJ
32_zembala_marek

ks. dr Lucjan Szczepaniak

Kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
Rekomendacja (plik PDF)

Jerzy Domański

Redaktor Naczelny Tygodnika Przegląd
Rekomendacja (plik PDF)

Nagroda POLCUL

Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego

Krystyna Kollbek/ nagłówek drugiego rzędu
Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa
Rekomendacja (plik PDF)