XI Krakowska Konferencja

Krakowskie Konferencje organizowane przez naszą Fundację, dotyczą objęcia właściwą opieką pacjenta z chorobą nowotworową. Skierowana do chorych i ich rodzin, środowisk medycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.Tematem tegorocznej XI Krakowskiej Konferencji było Bezpieczeństwo i leczenie pacjentów onkologicznych.

Program Konferencji powstał przy wolontaryjnej współpracy z onkologiem oraz specjalistą nauk o zdrowiu. Honorowy patronat nad Konferencją objęli: Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum — prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego — dr Małgorzata Pasek, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej — dr Joanna Streb. Współorganizatorami Konferencji byli: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM UJ.

Zaproszenia do wygłoszenia wykładu podczas Konferencji przyjęli wybitni specjaliści. Niestety, część z nich w ostatniej chwili była zmuszona zrezygnować z udziału w wydarzeniu, ze względu na natłok obowiązków lub obowiązkową kwarantannę, która była wynikiem narażenia na kontakt z osobą zakażoną korona wirusem (Covid 19).W sumie 9 prelegentów wygłosiło swoje wykłady. Konferencja była atrakcyjna merytorycznie, bogata w wartościową, przydatną wiedzę.

Program XI Krakowskiej Konferencji

9 października 2020 (piątek), godz. 14.00—16.10

Powitanie (14.00—14.10)
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki — Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskie ds. Collegium Medicum
Urszula Smok — Prezes Fundacji Podaruj Życie

sesja I. Hematoonkologia w dobie pandemii (14.10—15.00)

  1. Prof. UJ dr hab. n. med. Tomasz Sacha — Jak pandemia zmienia leczenie schorzeń hematoonkologicznych.
  2. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange — Burza cytokinowa.przerwa 10 minut

sesja II. Rozsiew do kości (15.10—16.10)

  1. Prof. nadzw. dr hab. med. Krzysztof Tomaszewski — Nowoczesne leczenie operacyjne przerzutów nowotworowych do kości.
  2. Dr n. med. Joanna Streb — Leczenie systemowe przerzutów do kości.
  3. Dr n. med. Marcin Hetnał — Radioterapia przerzutów do kości.
10 października 2020 (sobota), godz. 09.00—11.00

Powitanie (9.00—9.10)

sesja III. Bezpieczeństwo terapii (9.10—11.00)

  1. Dr n. o zdr. Marcin Mikos — Bezpieczeństwo pacjenta onkologicznego.
  2. Dr n. med. Łukasz Strzępek — Rany w onkologiiprzerwa 10 minut.przerwa 10 minut
  3. Dr n. med. Małgorzata Pasek — Chemioterapia ambulatoryjna i domowa — jak zapewnić bezpieczeństwo Pacjentowi i jego Bliskim.
  4. Dr Aleksander Sowa — Profilowanie genomowe nowotworów, nowe możliwości.
  5. Tomasz Filarski — Pacjent dobrze poinformowany.

Uczestnicy Konferencji otrzymali certyfikaty a personel medyczny punkty edukacyjne przyznawane przez
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM UJ.

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014—2020.