O nas

Cele działania Fundacji

  • pomoc osobom chorym na białaczkę i inne choroby krwi,

  • pomoc osobom po przeszczepie szpiku kostnego,

  • popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego,

  • prowadzenie rejestru dawców szpiku,

  • gromadzenie środków finansowych na powyższą działalność.

Jesteśmy do dyspozycji chorych i ich rodzin, służąc informacją i radą. Fundacja między innymi udostępnia swoje konto osobom chorym w celu przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na udokumentowane leczenie zachowawcze, przeszczepowe i poprzeszczepowe.

Grupa podopiecznych Fundacji wraz z Urszulą Smok. Osoby ustawione są w kształt serca. W rękach trzymają zielone balony

Fundacja współpracuje z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Kostnego we Wrocławiu, poprzez który wchodzi w sieć Banku Światowego.

Dając niewiele, dajesz Życie…