Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji: Urszula Smok
Wiceprezes Fundacji: Halina Smok
Sekretarz: Anna Kaszewska

Członkowie:
Marcin Hetnał
Janusz Lange