Merytoryczne i finansowe sprawozdanie
z działalności Fundacji za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:

03.10.2001 r. jako fundacja
08.12.2004 r. jako organizacja pożytku publicznego
Numer KRS-u: 0000047638

Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

Prezes Fundacji — Urszula Smok
Wiceprezes Fundacji — Halina Smok
Sekretarz — Anna Goroll-Kaszewska
Członkowie — Janusz Lange, Jadwiga Adam, Krzysztof Jurek

Określenie celów statutowych organizacji:

Celem Fundacji jest popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, utworzenie i prowadzenie rejestru dawców szpiku kostnego, gromadzenie środków finansowych na badania typujące, oraz pomoc osobom chorym na białaczkę lub inne choroby krwi.

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona przez Fundację Urszuli Smok Podaruj Życie.

Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania Fundacji:

 • w 2010 roku Fundacja przebadała 197 potencjalnych dawców szpiku kostnego z całego kraju, którzy zostali wpisani do rejestru: Fundacji Urszuli Smok Podaruj Życie, Banku Krajowego oraz Banku Światowego. Realizacja badań była możliwa dzięki wpłatom 1% oraz wsparciu Banku PKO- BP SA., firm Pliva, Teva oraz Tesco. Badania zostały przeprowadzone w trakcie: Marszu Nadziei i Życia, Festynu Rodzinnego Przyjaciele Waldkowi, akcji — Zostań dawcą dla Małgosi, Prezent naSZPIKowany dobrem, Szpiczaści.
 • Fundacja bezpłatnie udostępniła konto 24 osobom z różnych miast Polski w celu zbierania pieniędzy na leczenie zachowawcze, przeszczepowe i poprzeszczepowe. Zgodnie z dyspozycjami podopiecznych pozostałe środki będą przekazane w kolejnych latach.
 • Koncert charytatywny „Kolędowanie z Artystami Piwnicy pod Baranami” (Kościół Arka Pana w Krakowie, styczeń).
  Patronat honorowy objął Jego Eminencja ks. Kard. Stanisław Dziwisz. W trakcie koncertu została przeprowadzona zbiórka pieniędzy, która w wysokości 1. 403,30 zł została przeznaczona na badania typujące potencjalnych dawców szpiku.
 • III Marsz Nadziei i Życia zorganizowany w dniu 15 maja 2010 roku w Krakowie.
  Celem przedsięwzięcia była promocja dawstwa szpiku kostnego oraz ukazanie społeczeństwu sytuacji chorych onkologicznie. Trasa Marszu: Magistrat — ul. Grodzka — Rynek Główny — ul. Wiślna — ul. Franciszkańska 3 — Okno Papieskie. Udział w imprezie wzięli znani artyści: Urszula Grabowska, Piotr Cyrwus i Artur Dziurman, którzy przeczytali listy dzieci i dorosłych chorujących onkologicznie. Listy przepełnione wiarą i nadzieją ukazały zdrowej części społeczeństwa, że chorzy mają marzenia i plany na przyszłość, które dodają im sił do walki z chorobą. Udział w Marszu wzięli: Pani Elżbieta Lęcznarowicz — Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Pani Elwira Radwan — przedstawiciel Sponsora Fundacji — Tauron Polska Energia, Pani Ewa Bożek, Pani Jolanta Pulchna — Rzeczniczka NFZ oraz blisko 180 uczestników. Po części oficjalnej odbył się Marsz, którego trasą były ulice w centrum Krakowa. Akcja zakończyła się pod Oknem Papieskim, gdzie zostały wypuszczone zielone baloniki z dołączonymi do nich wcześniej czytanymi listami, aby wszystkie marzenia osób chorych mogły trafić prosto do nieba. W trakcie trwania Marszu Fundacja przeprowadziła również badania typujące dla wszystkich chętnych, którzy wyrazili chęć zostania dawcami szpiku kostnego — dawcami życia.
 • Fundacja wzięła udział w I Podgórskich Spotkaniach ze Zdrowiem dnia 12.06.2010 w szpitalu św. Rafała w Krakowie. Fundacja udzielała informacji na temat białaczki, profilaktyki i leczenia choroby oraz dawstwa szpiku kostnego, który często jest jedynym ratunkiem dla chorego. Była to kolejna okazja, aby uświadomić wszystkich zainteresowanych jak naprawdę wygląda białaczka oraz jak istotną rolę w procesie leczenia odgrywa przeszczep szpiku kostnego.
 • Festyn Rodzinny „Przyjaciele Waldkowi” (19.06.2010)
  Współorganizatorami byli: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie oraz TVP Kraków.
  Podczas imprezy został rozegrany mecz piłki nożnej pomiędzy dziennikarzami Telewizji Kraków a policjantami Małopolskiej Komendy Policji. Poprzez organizacje festynu Fundacja chciała, aby chore dzieci choć na chwilę zapomniały o chorobie i rzeczywistości szpitalnej. Była to również okazja, żeby rodzice i rodzeństwo chorych dzieci mogły się oderwać od codziennych zmagań i trudnej sytuacji. W trakcie trwania festynu zostały zorganizowana kwesta — cały dochód w wysokości 3 779,48 zł został przeznaczony na badania dawców szpiku kostnego dla chorych dzieci na białaczkę (Zezwolenie wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa, Nr Decyzji PB-5022-18/10).
  Na wszystkich uczestników czekało jeszcze wiele innych atrakcji, takich jak: tresura psów policyjnych, nauka salsy, body painting, pokaz mody, konkurs plastyczny, występy artystyczne oraz grill. Festyn powstał z inicjatywy Fundacji Urszuli Smok „Podaruj Życie” oraz Małopolskiej Komendy Policji w celu uczczenia zmarłego Waldemara Greliaka – przyjaciela Fundacji, który był chory na białaczkę.
 • Kampania społeczna Świat chorych na nowotwory — od zrozumienia do opieki
  Ogólnopolska kampania dofinansowana z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich UE. Patronat honorowy objęli: Ewa Kopacz — Minister Zdrowia RP, Prof. Jacek Majchrowski — Prezydent Miasta Krakowa, Marek Nawara — Marszałek Województwa Małopolskiego, dodatkowo nad konferencją Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak — Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Na kampanię składały się takie elementy, jak:Ogólnopolski Konkurs i wystawa fotograficzna Poszukiwacze słońca — jak radzę sobie z chorobą
  Celem konkursu i wystawy było zmotywowanie oraz zaktywizowanie osób chorych onkologicznie. Fundacja w ten sposób przyczyniła się do zaangażowania dzieci i dorosłych chorujących onkologicznie w życie społeczne. Przedsięwzięcie było ukierunkowane również na uświadomienie zdrowej części społeczeństwa, że w świecie chorych jest również miejsce na radość, pasje oraz zainteresowania. Spośród przysłanych prac jury konkursowe, w skład którego wchodzili: Urszula Smok — prezes Fundacji, Magdalena Walach — aktorka, Katarzyna Bałuszek-Iganowicz (Koordynator ds. Marketingu Galeria Kazimierz), Marcin Hetnał (lekarz), Krzysztof Jurek — członek Zarządu Fundacji, Odys J. Korzyński (fotograf) oraz Adam Kucharski (Dyrektor Operacyjny GTC S.A.) — wybrało 30 najlepszych, a także najlepsze zdjęcie w kategorii dzieci i dorośli oraz najlepszą pracę plastyczną. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od Fundacji upominki oraz podziękowanie za zaangażowanie i przyłączenie się do akcji. Laureaci zostali nagrodzeni aparatami fotograficznymi. Wszystkie wybrane prace zostały umieszczone na wystawie, która została zorganizowana w jednym z najczęściej odwiedzanych centrów handlowych w Krakowie — w Galerii Kazimierz. Wystawa była otwarta od 23 września aż do końca listopada 2010 r.VI Krakowska Konferencja Świat chorych na nowotwory – od zrozumienia do opieki
  W dniach 15—16.10.2010 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Fundacja po raz szósty zorganizowała spotkanie wielu wybitnych lekarzy i specjalistów z całego kraju, którzy podzielili się ze wszystkimi słuchaczami wiedzą na temat najnowszych odkryć w dziedzinie onkologii i hematologii. Podczas konferencji omówiono takie tematy, jak m.in. hematologia dziecięca, nowotwory mózgu, profilaktyka, edukacja zdrowotna, medycyna paliatywna i wiarygodna, relacje z pacjentem onkologicznym. Przedsięwzięcie było kierowane do środowiska medycznego, studentów medycyny, młodzieży, a także wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką. Podczas konferencji działał punkt informacyjny, gdzie można było uzyskać informacje na temat konferencji, jak i profilaktyki oraz leczenia białaczki. Ponadto po wykładach uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań prelegentom, dzięki czemu mogli uzyskać odpowiedź na nurtujące ich kwestie oraz pogłębić swoją wiedzę na temat interesujących ich zagadnień związanych z chorobami nowotworowymi. Za udział w konferencji pracownikom służby zdrowia przysługiwały Certyfikaty Uczestnictwa, a lekarzom 14 Punktów Edukacyjnych wydanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udział w VI Krakowskiej Konferencji wzięło ponad 250 osób.Instytucje wspierające: Collegium Medicum UJ, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta KrakowaKampania promocyjno-informacyjna SzpiczaściKampania miała miejsce w Internecie, dlatego dostęp do niej mieli wszyscy jego użytkownicy z całego kraju. Została utworzona strona poświęcona temu przedsięwzięciu: szpiczasci.org. Zarówno na stronie Szpiczastych, jaki i na serwisach YouTube i Vimeo zostały umieszczone krótkie animowane spoty ukazujące białaczkę z perspektywy osoby chorej. W tak zabawny sposób Fundacja chciała ukazać społeczeństwu jak naprawdę wygląda świat chorych — od momentu wykrycia choroby, aż do jej wyleczenia. Animacje ukazywały m.in. jak należy rozmawiać z chorym, jakie są marzenia osób dotkniętych chorobą, jak ważną istotę w procesie leczenia odgrywa przeszczep szpiku kostnego oraz jak wygląda choroba i oczekiwanie na dawcę. Spoty wzorowane były na osobistych przeżyciach podopiecznych i przyjaciół Fundacji. Dodatkowo na portalach społecznościowych, takich jak: Facebook, Blip, Nasza Klasa oraz GoldenLine zostały utworzone społeczności zrzeszające osoby chore na białaczkę, dawców szpiku oraz osoby zdrowe, dzięki czemu osoby te nie tylko miały umożliwiony dostęp do informacji edukacyjnych, ale również same mogły brać czynny udział w kampanii. Akcja ta ma również przypomnieć i uzmysłowić osobom dotkniętym chorobą, że nie są same oraz, że nie powinny się podawać w walce z chorobą, która jest uleczalna. Do kampanii przyłączyli się także znani artyści, którzy mają duży wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Udział wzięli: Agnieszka Chrzanowska, Iwona Guzowska, Anna i Tadeusz Huk, Krzysztof Ibisz, Dorota Miśkiewicz, Paweł Okraska, Ewa Błaszczyk, Brian Scott, Łukasz Zagrobelny, Jolanta Studzienna, Reni Jusis, Natalia Lesz, Jan Peszek, Magdalena Walach, Dorota Segda, Justyna Steczkowska, Marcin Kobierski, Jakub Przebindowski, Martyna Kliszewska, Agata Passent, Urszula Grabowska. Niektórzy z artystów poddali się badaniom typującym, dzięki czemu powiększyli Rejestr Dawców Szpiku Kostnego Fundacji, a tym samym Banku Krajowego i Światowego. Kampania cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego trwa nadal.
 • Wykłady promujące dawstwo szpiku kostnego w firmie International Paper  — Naszpikowani dobrem (09.11.2010 r.). W ramach trwającego Tygodnia obsługi klienta w firmie International Paper przedstawiciele Fundacji przeprowadzili wykład dla pracowników firmy o dawstwie szpiku kostnego, krwiodawstwie oraz białaczce. Podczas wykładów przyjaciel Fundacji — dawca szpiku kostnego opowiedział jak wygląda zabieg przeszczepu, dlaczego jest ona tak ważny oraz dlaczego istotne jest, aby liczba dawców się ciągle zwiększała. Na spotkaniu pojawiło się 60 pracowników, którzy chcieli dowiedzieć się więcej na temat poruszanych zagadnień oraz dołączyć się do działań Fundacji i naszpikować się dobrem.
 • Ogólnopolska akcja Prezent naSZPIKowany dobrem
  Dnia 3 grudnia 2010 r. Fundacja razem z firmą Teva (Pliva, Teva Kutno i Teva Pharmaceuticals) zorganizowała mikołajkową akcję Prezent naszpikowany dobrem w trzech miastach Polski: w Krakowie, Warszawie i Kutnie. Było to spotkanie dla pracowników firmy podczas, którego mogli dowiedzieć się, jak wygląda oczekiwanie na dawcę szpiku kostnego oraz z jak trudne jest znalezienie osoby, która może nim zostać. Zarówno w Krakowie, jak i Warszawie udział w akcji wzięły także osoby, które zostały już dawcami szpiku oraz osoby, które przeszły chorobę lub są w trakcie leczenia. Wypowiedziały się jak wyglądał przeszczep w ich przypadku oraz zachęcały słuchaczy, aby także dołączyli do grona potencjalnych dawców szpiku kostnego. Na zakończenie pracownicy mogli poddać się badaniom typującym, przez co powiększyli Rejestr Dawców Szpiku Kostnego, a tym samym zwiększyli szansę na wyzdrowienie wielu chorych. W ramach akcji do grona Szpiczastych, a tym samym do grona potencjalnych dawców dołączyli: Marcin Kobierski — w Krakowie, Jakub Przebindowski, Martyna Kliszewska oraz Agata Passent — w Warszawie. W sumie udało się przebadać 80 pracowników firmy. Akcja stała się świątecznym prezentem dla osób chorych na białaczkę, który być może okaże się najcenniejszym prezentem, jakim jest życie.

Ponadto:

 • w 2010 r. Fundacja Urszuli Smok Podaruj Życie Rejestr Dawców Szpiku Kostnego została wyróżniona w Programie Społecznym Podzielmy się ciepłem czekiem o wartości 5 000 zł dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepła wodę. Oszczędność w kwestii utrzymania lokalu pozwoli w większym stopniu na realizację podstawowych celów Fundacji, do których należą: popularyzowanie idei dawstwa szpiku kostnego, finansowanie i przeprowadzanie badań umożliwiającym zostanie potencjalnym dawcą szpiku oraz prowadzenie Rejestru Dawców Szpiku Kostnego.
 • W 2010 roku Urszula Smok została wyróżniona Amicus Hominum Nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego Kategorii Ochrona Zdrowia.
  Uzasadnienie: .
  ..wieloletnie zaangażowanie w działalność społeczną i charytatywną, za organizację kampanii społecznych promujących w społeczeństwie idee dawstwa szpiku kostnego oraz imprez na rzecz osób chorych, za kreowanie postaw i wartości godnych naśladowania dla młodego pokolenia, za nadzieję dawaną ludziom chorym.

Tak jak w poprzednich latach zajmowaliśmy się również promocją Fundacji przy imprezach organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W roku 2010 Fundacja Urszuli Smok Podaruj Życie Rejestr Dawców Szpiku w Krakowie nie prowadziła działań stanowiących odpłatną działalność pożytku publicznego.

ZATRUDNIENIE na dzień 31.12.2010 r.: 5 osób na pełny etat (w tym 2 umowy o pracę były 95% refundowane przez Grodzki Urząd Pracy w ramach projektu Roboty Publiczne)

Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie.

Okres trwania działalności organizacji nie jest ograniczony w statucie.

Sprawozdanie finansowe

A. Przychody:

RAZEM: 626.935,87 zł

 • Darowizny: 45.758,33 zł
 • Darowizny 1%: 112.565,89 zł
 • Kwesty: 5.182,78 zł
 • Dotacja FIO:72.300,00 zł
 • Inne: 75. 924,43 zł
 • Przeniesienie wyniku z ubiegłych lat: 313.020,27 zł
 • Odsetki od środków na rachunkach bankowych: 2.184,17 zł

B. Informacja o kosztach poniesionych na:

 • Realizację celów statutowych: 278.495,86 zł
 • Badania dawców: 70.391,08 zł
 • Zwrot kosztów leczenia: 28.955,42 zł
 • Promocja: 69.107,00 zł
 • Inne (marsze, konferencje): 29. 624,89 zł
 • Dotacja FIO: 80. 417,47 zł
 • Administrację: 136.180,67 zł
 • Zużycie materiałów i energii: 5. 567,92 zł
 • Usługi obce: 17.193,99 zł
 • Podatki i opłaty: 1. 665,32 zł
 • Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 103. 632,70 zł
 • Pozostałe koszty: 8.120,74 zł
 • Koszty finansowe: 8,48 zł
 • Dzialalność gospodarczą – nie prowadzi

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości Fundacja stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

 • Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia
 • Środki trwałe wycenia się według cen nabycia
 • Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
 • rzeczowe składniki aktywów obrotowych — według cen nabycia
 • zobowiązania — w kwocie wymagającej zapłaty
 • rezerwy — w uzasadnionej wiarygodnej oszacowanej wartości
 • fundusze własne z wyjątkiem udziałów własnych — w wartości nominalnej
 • pozostałe aktywa i pasywa
 • Pozostałe składniki aktywów i pasywów zawarte są w informacji dodatkowej

Sporządzone dnia: 15.03.2011 r.