Zespół konsultacyjny

Prof. dr hab. med.
Andrzej LANGE

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Kostnego we Wrocławiu,
Konsultant Krajowy w dziedzinie Immunologii Klinicznej,
Członek Zarządu oraz Doradca Europejskiej Federacji Transplantacyjnej — reprezentujący Europę Wschodnią.

Prof. dr hab. med.
Mariusz Z. RATAJCZAK

Profesor Hematologii/Onkologii Dyrektor Programu Komórki Macierzystej James Graham Brown Cancer Center Uniwersytet Louisville, USA.
Profesor Wydziału Mikrobiologii i Immunologii University of Louisville, USA.
Kierownik Zakładu Fizjologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Prof. dr hab. med.
Aleksander B. SKOTNICKI

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Hematologii dla woj. małopolskiego.
Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prof. zw. dr hab. med.
Marek ZEMBALA

Kierownik Katedry Immunologii i Patologii w Polsko-Amerykańskim Instytucie Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Wojewódzki Specjalista w dziedzinie Immunologii Klinicznej dla woj. małopolskiego.

Są to wybitni specjaliści legitymujący się olbrzymim dorobkiem w leczeniu białaczki i innych chorób krwi. W pracach wyżej wymienionego Zespołu jak i Zarządzie Fundacji działają również lekarze specjaliści w tej dziedzinie

dr Ryszard Szydło — Londyn, Anglia,

lek. med. Janusz Lange — Wrocław,

lek. med. Tomasz Pacuszko — Wrocław