Categories: Podopieczni

Iza Piczura

Mam na imię Iza

Moje szczęście trwało 7 miesięcy. W sierpniu 2017 roku zakończyłam 2-letnie leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej, a w marcu 2018 nastąpił nawrót choroby.

Ciężka chemioterapia, konieczność przyjęcia nierefundowanego, bardzo drogiego leku i przeszczep szpiku. To moje szanse na wyzdrowienie i życie. Kiedyś nie lubiłam chodzić do szkoły, teraz dałabym wszystko, by móc się uczyć i spotykać z rówieśnikami.

Proszę o pomoc. Każde wsparcie od Was, zarówno duchowe jak i materialne, to cenny dar serca, za który już teraz wyrażam swoją wdzięczność.

Izie można udzielić wsparcia wpłacając darowizny na subkonto o numerze:
07 1750 0012 0000 0000 2316 1346 z dopiskiem „Dla Izy Piczura”

Inni dopieczni

powrót