„Podzielmy się ciepłem”

Fundacja „Podaruj Życie” beneficjentem programu społecznego „Podzielmy się ciepłem”

 

Z całego serca dziękujemy Fundacji PGE za wsparcie naszych działań, za przekazanie darowizny,
dzięki której mogliśmy w 2022 roku realizować nasze statutowe cele.

 

Celem akcji „Podzielmy się ciepłem” jest wsparcie organizacji pozarządowych, których działalność jest ukierunkowana na pomoc osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie, będącym mieszkańcami Krakowa. Organizacje te otrzymują dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Akcja społeczna w roku 2022 realizowana była we współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, PGE Energia Ciepła S.A., CEZ Skawina S.A. w Skawinie.

Krakowska elektrociepłownia od szesnastu lat włącza się w pomoc mieszkańcom miasta, będąc partnerem akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Tylko w Krakowie przeznaczyliśmy w tym roku 75 tysięcy złotych w formie darowizn na pokrycie rachunków za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową. Cieszymy się, że nasze wsparcie finansowe pozwoli organizacjom pozarządowym jeszcze skuteczniej pomagać najuboższym i walczyć z wykluczeniem społecznym – mówi Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

 

W 2019 r. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i znalazł się wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Jest to bardzo cenna inicjatywa świadcząca o społecznej wrażliwości i odpowiedzialności firm.

 

Źródło cytatu wypowiedzi Dyrektora PGE Energia Ciepła i zdjęcia nagłówkowego: https://pgeenergiaciepla.pl/aktualnosci/krakowska-elektrocieplownia-pge-energia-ciepla-dzieli-sie-cieplem-i-wspiera-krakowskie-organizacje

 

 

Aktualności

powrót