Categories: Wydarzenia

Urząd Miasta Krakowa

Podzielmy się ciepłem

W dniu 7 grudnia w Magistracie Urzędu Miasta Krakowa odbyła się XII Gala Akcji Społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Również i w tym roku Fundacja znalazła się w gronie beneficjentów akcji, której celem jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym, m.in. ubogim, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, osobom wykluczonym społecznie. Organizacje te otrzymały dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.

Komisja Dialogu Obywatelskiego

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” jest członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia oraz ds. Osób Niepełnosprawnych. Urszula Smok — Prezes Fundacji „Podaruj Życie” objęła drugą kadencję jako przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia.

Inne wydarzenia

powrót