Categories: Wydarzenia

„Wolontariat…? Tak!…Ale jaki?” — promocja książki

3 listopada wzięliśmy udział w spotkaniu promującym nową książkę Ojca Stanisława Wysockiego — Założyciela i Opiekuna Wolontariatu św. Eliasza — pt. „Wolontariat…? Tak!… Ale jaki?”. Książka jest przewodnikiem i informatorem dla potencjalnych wolontariuszy.

Konferencja „Transplantologia druga szansa”
Konferencja pt. „Transplantacja — druga szansa”

13 grudnia 2014 r. w siedzibie Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego odbyła się konferencja studencka poświęcona transplantologii. Wykład na temat przeszczepów szpiku kostnego wygłosiła Urszula Smok — Prezes Fundacji „Podaruj Życie”.

W programie znalazły się ponadto takie tematy jak: „Immunologiczne podstawy przeszczepu”, „Podstawy prawne pobierania i przeszczepiania narządów”, „Etyczne aspekty pobierania i przeszczepiania narządów”.

Patronat naukowy nad konferencją objął: Dziekan Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych — Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaśkiewicz.

Inne wydarzenia

powrót