Categories: Wydarzenia

Kocham życie, dbam o siebie 2015/2016

Logotyp Fundacji Urszuli Smok "Podaruj Życie"

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” została Laureatem IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”.

Budżet projektu w wysokości 15 000 zł, z czego 7 500 zł pochodzi z Fundacji „Dbam o Zdrowie”, a 7 500 zł z budżetu naszej organizacji, przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych najbardziej potrzebujących. Z projektu pt. „Kocham życie, dbam o zdrowie 2015/2016” w naszej organizacji skorzysta łącznie ok. 15 osób. Projekt dedykowany będzie chorym onkologicznie i hematologicznie znajdującym się w trudnej sytacji materialnej i potrwa do końca kwietnia 2016 r. Pomoc przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju.

Nasza Organizacja znalazła się w gronie 100 Laureatów Konkursu Grantowego 2015, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Pula środków przekazanych w ramach grantów przez Fundację „Dbam o Zdrowie” wyniosła w tym roku rekordowe 2 mln zł. Uroczyste spotkanie z Grantobiorcami, podpisanie umów i wręczenie symbolicznych czeków miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. w łódzkiej Atlas Arenie.

Inne wydarzenia

powrót