Categories: Wydarzenia

Komisja Dialogu Obywatelskiego

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” została członkiem dwóch Komisji Dialogu Obywatelskiego — ds. Zdrowia oraz ds. Osób Niepełnosprawnych. Funkcję wiceprzewodniczącej Komisji ds. Zdrowia objęła Urszula Smok — Prezes Fundacji „Podaruj Życie”.

Komisje Dialogu Obywatelskiego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez organizacje pozarządowe oraz Miasto Kraków. Do głównych zadań Komisji należy m.in. definiowanie potrzeb lokalnych społeczności oraz zgłaszanie ich władzom miasta. Celem każdej z nich jest polepszenie działań kierowanych do mieszkańców poprzez właściwe określanie potrzeb społecznych w danej dziedzinie oraz sposobu ich zaspokajania.

Inne wydarzenia

powrót