Categories: Wydarzenia

III edycja programu „Kocham życie, dbam o siebie”

Już po raz trzeci Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” znalazła się w gronie laureatów konkursu grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ organizowanego przez Fundację „Dbam o zdrowie”.

W ramach projektu chorzy onkologicznie i hematologicznie, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie zakupu leków i artykułów medycznych w wyznaczonych aptekach sieci „Dbam o zdrowie”.

Z analizy doświadczeń ubiegłorocznych projektów wynika, że zapotrzebowanie na leki wśród chorych onkologicznie i hematologicznie stale wzrasta. W leczeniu istotne są zarówno leki podstawowe jak i wspomagające, które nie są zazwyczaj refundowane.

Nowością tegorocznego projektu jest rekrutacja ciągła, która potrwa aż do wyczerpania zapasów. Zespół Oceniający będzie na bieżąco rozpatrywał wnioski aplikacyjne i przyznawał pomoc. W programie mogą brać udział zarówno już zarejestrowani podopieczni fundacji, jak i osoby „z zewnątrz” np. pacjenci placówek hematologicznych i onkologicznych z całego kraju, czy też osoby korzystające z pomocy ośrodków pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane tą forma pomocy, po zapoznaniu się z Regulaminem projektu, mogą zgłaszać się do naszej Fundacji. Podstawą zakwalifikowania się do programu jest dostarczenie do Fundacji pakietu niżej wymienionych dokumentów:

— Deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 1)

— Oświadczenia zobowiązującego do przestrzegania zasad regulaminu (załącznik nr 2)

— Upoważnienie dla wybranej osoby do rozliczenia dofinansowania (załącznik nr 3)

— zaświadczenie wystawione przez lekarza onkologa lub hematologa pozostawaniu pod stałą opieką kliniki lub szpitala,

— zaświadczenie o dochodach wszystkich pracujących członków rodziny (np. zaświadczenie ZUS, z miejsca pracy, dokument potwierdzający wysokość otrzymywanej renty lub zasiłków społecznych),

— kserokopie dowodu osobistego uczestnika programu oraz osoby upoważnionej.

Zgłoszenia można przysyłać pocztą tradycyjną lub złożyć dokumenty w siedzibie Fundacji. W przypadku bardzo dużego zainteresowania udziałem w projekcie, podstawowym kryterium przyznania pomocy będzie sytuacja materialna. Wiecej informacji można uzyskac drogą telefoniczną: 12/647-38-37 lub e-mailową: fundacja@podarujzycie.org

Zapraszamy do programu wszystkich zainteresowanych tematem.

Do pobrania:

— Załącznik nr 1 (plik)

— Załącznik nr 2 (plik)

— Załącznik nr 3 (plik)

— Regulamin projektu (plik)

Logotyp Fundacji Urszuli Smok "Podaruj Życie"

Podsumowanie

W ramach programu „Kocham życie, dbam o zdrowie 2014” dofinansowanie w wysokości od 500 do 2000 zł, otrzymało 19 osób z całej Polski.

Inne wydarzenia

powrót