Categories: Wydarzenia

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej — 12 maja 2013 r.

Już po raz drugi w najbliższych miesiącach nasza Fundacja będzie realizować projekt „Kocham życie, dbam o siebie 2013” dla chorych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Także w tym roku, organizator konkursu Fundacja „Dbam o zdrowie”, docenił nasz projekt i znaleźliśmy się w gronie 72 organizacji charytatywnych, które otrzymały grant. W środę 13 marca w Łodzi odbyło się spotkanie wszystkich laureatów, połączone z uroczystym podpisaniem umowy.
Dla naszych podopiecznych udział w projekcie oznacza możliwość dofinansowania zakupu leków i artykułów medycznych w wyznaczonych aptekach z logo „Dbam o zdrowie” na podstawie wydanych kart upominkowych. Pomocą chcemy objąć minimum 30 osób, przyznając im pomoc o wartości średnio 700 zł na osobę. W sumie do zagospodarowania mamy 19 tys. zł. z czego 9 tys. to środki własne naszej Fundacji. Osoby zainteresowane tą forma pomocy, po zapoznaniu się z Regulaminem projektu, już mogą zgłaszać się do naszej Fundacji. Karty na wykup leków i artykułów medycznych będzie można realizować do końca roku.

Z analizy doświadczeń ubiegłorocznego projektu wynika, że zapotrzebowanie na leki wśród chorych onkologicznie i hematologicznie stale wzrasta. W leczeniu istotne są zarówno leki podstawowe jak i wspomagające, które nie są zazwyczaj refundowane. Nasi beneficjenci (28 osób) w roku 2012 wydawali na leki średnio od 100 do 500 zł miesięcznie, co stanowiło poważne obciążenie skromnych budżetów rodzinnych (średni dochód na osobę w rodzinie to około 700 zł miesięcznie).

Nowością tegorocznego projektu jest rekrutacja ciągła, która potrwa aż do 15 grudnia 2013 roku. Przynajmniej raz na dwa miesiące Zespół Oceniający będzie rozpatrywał wnioski aplikacyjne i przyznawał pomoc. Wartość maksymalna przekazanych kart może wynieść nawet do 1000 zł do obioru w kilku transzach. W programie mogą brać udział zarówno już zarejestrowani podopieczni fundacji, jak i osoby „z zewnątrz” np. pacjenci placówek hematologicznych i onkologicznych z całego kraju czy osoby korzystające z pomocy ośrodków pomocy społecznej.

Podstawą rozpatrzenia kandydatury i przyznania pomocy jest prawidłowo wypełniony wniosek aplikacyjny (załącznik nr 1), dostarczenie zaświadczenia od lekarza onkologa lub hematologa o pozostawaniu pod stałą opieką specjalistyczną oraz ksero dowodu osobistego. Zgłoszenia można przysyłać tradycyjną pocztą lub złożyć dokumenty w siedzibie Fundacji. W przypadku bardzo dużego zainteresowania udziałem w projekcie, podstawowym kryterium przyznania pomocy będzie sytuacja materialna.

Jak wynika z danych portalu mocpomocy.pl,odpłatność polskiego pacjenta za leki należy do jednych z najwyższych w Europie. Wedle Światowej Organizacji Zdrowia WHO Polacy dopłacają z własnej kieszeni do leków średnio 64% ceny leku. Pozostała kwota to refundacja z budżetu państwa. WHO przyjmuje, że o utrudnionym dostępie do leków mówimy, gdy pacjent musi dopłacać więcej, niż 50%.

Przyczyną trudnej sytuacji materialnej i życiowej w przypadku naszych podopiecznych jest zazwyczaj długotrwała choroba, wymagająca zarówno leków nowszej generacji jak i leków wspomagających leczenie zasadnicze np. łagodzące podrażnienia skóry czy podnoszące odporność i wydajność organizmu. Od pierwszej niepokojącej pacjenta diagnozy do całkowitego wyzdrowienia mija nieraz nawet wiele lat. Bywają tez niespodziewane nawroty choroby. Osoby po przeszczepach szpiku czy chorujące „na raka” zwykle pozostają przez długi czas na zwolnieniach lekarskich, rentach, czasem tracą pracę, a to wszystko ma decydujący wpływ na budżet domowy. Wybory bywają nieraz dramatycznie trudne – wykup leków czy opłacanie czynszu, przedszkola dla dzieci, zakup butów na zimę? Właśnie do takich osób, które znalazły się w trudnej sytuacji adresowany jest nasz program. Nie pomożemy wszystkim, ale przynajmniej części osób damy konkretne wsparcie.

Zapraszamy do programu wszystkich zainteresowanych tematem.

Inne wydarzenia

powrót