Categories: Wydarzenia

„Przeszczepy ratują życie” — akcja plenerowa na Małym Rynku

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” uczestniczyła w akcji promującej transplantologię pt. „Życie darem: dla siebie i innych”. Na Małym Rynku, 14 i 15 września, odbywały się wykłady oraz konsultacje transplantologiczne. Można było dowiedzieć się więcej na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Celem akcji było przede wszystkim propagowanie postaw prozdrowotnych i czujności onkologicznej, w tym także profilaktyki służącej wczesnemu wykrywaniu nowotworów.

W organizację akcji włączyli się lekarze onkolodzy, m. in. dr hab. n. med. Krzysztof Krzemieniecki oraz organizacje pozarządowe m.in. Fundacja Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im Dobrego Pasterza, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych.

Pierwszy dzień akcji (14 września) został poświęcony tematyce onkologicznej. Zaplanowano wykład specjalistów w dziedzinie onkologii o tematyce współczesnych możliwości zapobiegania chorobom nowotworowym i wczesnego rozpoznawanie nowotworów.

Drugi dzień akcji (15 września) został poświęcony problematyce transplantologicznej. Organizacje pozarządowe, których działalność jest związana z zagadnieniami transplantacyjnymi, promowały transplantację oraz przedstawiły swoje działania i osiągnięcia na tym polu. Osoby zainteresowane tematem mogły uzyskać szczegółowe informację na temat transplantacji — jej aspektów etycznych, prawnych oraz medycznych.

Ponadto mieszkańcy mogli także zmierzyć ciśnienie krwi i przyłączyć się do akcji zbiórki krwi — na Małym Rynku będzie dostępny autobus PCK.
Pomysłodawca akcji: Małgorzata Jantos — Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa. Realizator akcji: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Inne wydarzenia

powrót