Categories: Wydarzenia

Spotkanie z cyklu „Wolontariat jest OK” w Zespole Szkół Zawodowych „HTS” w Krakowie

Już po raz czwarty Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” spotkała się z młodzieżą w celu porozmawiania o dawstwie szpiku kostnego i wolontariacie.Dwa kolejne spotkania odbyły się w 5 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych „HTS”. Staraliśmy się pokazać młodzieży jak ważną rolę spełnia dawstwo szpiku oraz przekonać, że „Wolontariat jest OK”.

Wystąpienie miało formułę zbliżoną do poprzednich spotkań. Zostało poświęcone przede wszystkim popularyzacji idei dawstwa szpiku kostnego oraz wolontariatu.

W dwóch 45-minutowych prelekcjach dla kilku klas zostały zaprezentowane dwie zasadnicze kwestie. W pierwszej części Ewa Pióro-Nanuś omówiła kluczowe zagadnienia dotyczące dawstwa szpiku kostnego oraz przedstawiła, jaką rolę pełni Fundacja „Podaruj Życie” w popularyzowaniu idei dawstwa szpiku kostnego i pomocy chorym hematoonkologicznie.

W drugiej część prelekcji Iwona Tymbarska starała się pokazać jak ważną rolę spełnia wolontariat w opiece nad osobami chorującymi onkologicznie i hematologicznie. Poruszone zostały również kwestie formalne związane z wolontariatem oraz powody, dla których warto zostać wolontariuszem. Podczas tego krótkiego spotkania przestawiliśmy także wyniki badań ankietowych „Mój świat, moje potrzeby i marzenia” przeprowadzanych przez Fundację. Celem badań było poznanie potrzeb i oczekiwań chorych hematoonkologicznie wobec Fundacji Urszuli Smok „Podaruj Życie” i wolontariatu.

Inne wydarzenia

powrót