Categories: Wydarzenia

Spotkanie z cyklu „Wolontariat jest OK”
w II LO w Bochni

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” dnia 12 marca uczestniczyła w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni. Spotkanie miało na celu promowanie transplantologii narządów, ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepów szpiku kostnego.

Celem spotkania było propagowanie idei przeszczepiania narządów wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Temat przeszczepów został uczniom przedstawiony wieloaspektowo, mieli możliwość poznania medycznych, prawny i etyczny kwestii związanych z przeszczepianiem narządów w Polsce.

Nasza Fundacja uczestniczyła w spotkaniu w ramach projektu „Wolontariat jest OK”, którego celem jest promocja wolontariatu i dawstwa szpiku. Zagadnienie dawstwa szpiku omówiła szeroko Prezes Urszula Smok. Ideę wolontariatu, jako najskuteczniejszą formę pomocy osobom zmagającymi się z chorobami onkologicznymi i hematologicznymi przedstawiła Iwona Tymbarska.

W spotkaniu uczestniczyli także: Ewa Zbroja z Fundacji Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki, psycholog Agnieszka Warkocz, prawnik Zbigniew Biernat, ksiądz Marek Mierzyński oraz ratownik medyczny Tomasz Tabor.

Poprzez bezpośrednie spotkania Fundacja pragnie zachęcić młodych ludzi do większej aktywności na rzecz społeczności lokalnych i uwrażliwić ich na potrzeby ludzi chorujących na nowotwory i białaczkę. Chcemy także zainteresować tematem dawstwa szpiku kostnego, gdyż jesteśmy w Polsce południowej jedynym ośrodkiem prowadzącym Rejestr Dawców Szpiku i przeprowadzamy okresowe akcje badań kandydatów na dawców szpiku.

Inne wydarzenia

powrót