Categories: Wydarzenia

Targi NGO — „Dzień aktywnego obywatela” 27 marca 2014 r.

Przedstawicielki naszej Fundacji — Halina Smok i Maria Brożek, prezentowały naszą działalność na targach NGO, które odbyły się w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie, w ramach „Dnia Aktywnego Obywatela”.

Jesteśmy szczęśliwi i wzruszeni, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu, ponieważ uczniowie ZSM nr 3 — Iza Bela, Paulina Jagiełło, Jarek Nowacki, Jakub Dąbrowski — aktywnie włączali się w działalność wolontaryjną naszej Fundacji. Niektórzy do dziś nam pomagają, za co z całego serca dziękujemy. Jednocześnie mamy nadzieję, że jeszcze nie jedną akcję zorganizujemy wspólnie z wolontariuszami ZSM nr 3!

„Dzień Aktywnego Obywatela” rozpoczął się targami organizacji pozarządowych o godzinie 9.30. Podczas targów prezentowały ogólnopolskie i lokalnie działające organizacje oraz te, w których działania uczniowie mogą angażować się na terenie szkoły.

(zdjęcia)

Po uroczystym rozpoczęciu wydarzenia przez Pana Dyrektora Krzysztofa Sekundę uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w debacie, której teza brzmiała: Polska byłaby lepiej rozwinięta mając społeczeństwo obywatelskie. Debatę zakończyło głosowanie publiczności. Za tezą zagłosowały 22 osoby, „przeciw” były 24, od głosu wstrzymały się 2 osoby. Tym samym debatę wygrali przeciwnicy tezy.

W drugiej części wydarzenia prelekcję pt. „Motory i hamulce wzrostu obywatelskiego” wygłosił Pan Mateusz Mrozowski. Przekonywał uczniów, że każdy może zdecydować o swoim życiu, że to od każdego z nas zależy, jak ukształtuje swoje życie oraz że im wcześniej zaczniemy to robić tym lepsze będą skutki. Pan Mateusz mówił też o możliwościach związanych z oddziaływaniem i kształtowaniem lokalnej społeczności, jakie mają młodzi ludzie, a także o pojęciu partycypacja społeczna i jej narzędziach.

Kolejnym etapem Dnia Aktywnego Obywatela było spotkanie z Panem Janem Żądło — Dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Pan Dyrektor opowiadał o organizacjach pozarządowych działających w Krakowie, ich liczbie i obszarach działania. Zachęcał uczniów do znalezienia swojego pola do aktywności.

Ostatnim punktem programu był quiz wiedzy Świadomy Obywatel. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z prawami i obowiązkami obywateli oraz wcześniej usłyszaną prezentacją, czyli pytania związane z partycypacją społeczną. Całe wydarzenie zakończyło się podziękowaniami dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia.

Źródło: http://www.partycypacjaspoleczna.org/on-line-biblioteka/baza-wiedzy/88-dzien-aktywnego-obywatela-w-zespole-szkol-mechanicznych-nr-3-w-krakowie

Inne wydarzenia

powrót