Categories: Wydarzenia

X Krakowska Konferencja — RAK — Wiedzieć, Walczyć, Wygrać — nowe kierunki w leczeniu

25 listopada 2016 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się X Krakowska Konferencja organizowana przez Fundację Urszuli Smok „Podaruj Życie”.

Temat tegorocznych spotkań „RAK — Wiedzieć, Walczyć, Wygrać — nowe kierunki w leczeniu” — wypełniły wykłady naukowców, specjalistów oraz praktyków związanych z onkologią.

Poprzez organizację Konferencji pragniemy edukować oraz wpływać na kształtowanie postaw prozdrowotnych. Wierzymy, że wrażliwe środowisko medyczne i rodzinne, to większa szansa na wyzdrowienie i na właściwą opiekę nad chorym, szczególnie w zakresie wczesnego zdiagnozowania choroby nowotworowej. Zwiększa to szansę na całkowite wyleczenie. Konferencja miała zarówno wymiar naukowy jak i praktyczny. Jej adresatami byli studenci nauk medycznych, a także personel – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, menadżerowie służby zdrowia. Cieszymy się z wysokiej frekwencji, która świadczyła o dużym zainteresowaniu tegoroczną tematyką.

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki — Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum objął Patronat Honorowy nad konferencją oraz zainaugurował ją swoim wystąpieniem.

Tematyka konferencji została poświęcona najnowszym odkryciom w dziedzinie leczenia chorób nowotworowych, właściwemu leczeniu i opiece nad pacjentem oraz działaniom profilaktycznym. Dziękujemy wykładowcom, którzy przyjęli nasze zaproszenia i nieodpłatnie podzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Urszula Smok, założycielka i prezes Fundacji Podaruj Życie w swoim powitalnym wystąpieniu podziękowała partnerom wydarzenia, tj.: Władzom Collegium Medicum UJ oraz Medycznemu Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ za pomoc i możliwość zorganizowania konferencji w Auli Nowodworskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podziękowania za opiekę i wsparcie złożyła również prof. Andrzejowi Lange i dr Beacie Piątkowskiej- Jakubas z okazji swoich 18 urodzin przeszczepowych.

Program Konferencji

Powitanie

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki — Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
Urszula Smok — Prezes Fundacji „Podaruj Życie”

Sesja I — Nowoczesne technologie w onkologii

Dr hab. n. med. Beata Piątkowska-Jakubas — Przeszczepienie haploidentyczne – nowa droga transplantacji w hematologii.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange — Terapia komórkowa w leczeniu chorób onkologicznych.
Dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa — Immunoterapia największą nadzieją dla onkologii.

Sesja II — Nowoczesne technologie w onkologii

Dr hab. n. med. Barbara Gryglewska — Choroba nowotworowa w starszym wieku – wybrane problemy.
Dr n. med. Marcin Hetnał — E(Re)wolucja we współczesnej radioterapii: od 2D do 4D.
Dr n. med. Andrzej Kukiełka — Nowoczesna brachyterapia.

Sesja III — Zespoły wielodyscyplinarne i leczenie skojarzone

Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień — Rola chirurgii w leczeniu skojarzonym nowotworów głowy i szyi.
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński — Zastosowanie metod endoskopowych w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych narządu rodnego.
Dr n. med. Tomasz Banaś — Leczenie skojarzone nowotworów ginekologicznych (chirurgia).
Dr n. med. Krzysztof Bereza — Rola leczenia skojarzonego w leczeniu nowotworów ginekologicznych.
Tomasz Filarski — Prawa i obowiązki pacjenta onkologicznego.

Tak jak w poprzednich latach pracownicy służby zdrowia uczestniczący w Konferencji otrzymali Certyfikat uczestnictwa wydany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, natomiast lekarzom przyznanych zostało 7 pkt. edukacyjnych.

Certyfikaty można odbierać w:

— 5—16 grudnia 2016r. w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ przy ul. Grzegórzeckiej 20 w godzinach od 7.30 do 15.00,
— od 9 stycznia 2017r. w siedzibie Fundacji — oś. Albertyńskie 16/18 w Krakowie.

Serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom: wolontariuszom i partnerom, dzięki którym mogliśmy zrealizować naszą X Krakowską Konferencję.

Sponsorzy:

Projekt realizowany jest przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków

Partnerzy:

Patronat medialny:

Instytucje wspierające:

Galeria zdjęć:

Inne wydarzenia

powrót