Categories: Wydarzenia

IX Krakowska Konferencja — Leczenie onkologiczne u osób starszych

14 listopada 2015 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się już IX Krakowska Konferencja organizowana przez Fundację Urszuli Smok „Podaruj Życie”.

Patronat Honorowy:

prof. dr hab. Piotr Laidler — Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki — Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wykładowcami na IX Krakowskiej Konferencji byli wybitni specjaliści z dziedziny onkologii i hematologii. Dziękujemy wykładowcom, którzy przyjęli nasze zaproszenia i podzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem. Cieszymy się z wysokiej frekwencji, która świadczyła o ogromnym zainteresowaniu tegoroczną tematyką. Nasze działania zostały docenione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, otrzymaliśmy listy gratulacyjne od Pana Ministra Władsysława Kosiniaka-Kamysza oraz od Pani Zuzanny Grabusińskiej Dyrektora Depratamentu Polityki Senioralnej. Liczba obecnych na naszej Konferencji wynosiła 230 osób. Dodatkowo w tym dniu odbyły się konsultacje hematologiczne i onkologiczne dla seniorów, skorzystało z nich ponad 30 zainteresowanych. Ponadto na zakończenie IX Krakowskiej Konferencji spośród uczestników rozlosowane zostały książki podarowane przez dr Artura Jurczyszyna prezesa Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka. Książki nosiły tytuły: „Dwanaście tygodni” Karen Lee Sobol opowieść o nowotworze, leczeniu i nadziei oraz „Kuchnia i medycyna XXI w.” poradnik skierowany do osób, których dotyka choroba nowotworowa, przygotowany został przez wybitnych specjalistów tej dziedziny. Serdecznie dziękujemy!

Program Konferencji

Rejestracja godz. 9.00—9.30

Powitanie godz. 9.30—9.45
prof. dr hab. Piotr Laidler — Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Urszula Smok — Prezes Fundacji „Podaruj Życie”

Wykład wprowadzający:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki — Ból a stan funkcjonalny u osób starszych

Sesja I Prowadzenie: dr. n. med. Marcin Hetnał godz. 10.25—12.10

Anna Okońska-Walkowicz — Działania Gminy Miejskiej Kraków na rzecz osób starszych
prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Kucharska — Choroba nowotworowa, a osteoporoza
dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa — Leczenie systemowe i skojarzone, a wiek

Sesja II Prowadzenie: Tomasz Filarski godz. 12.20—15.10

dr n. med. Marcin Hetnał — Skuteczność i toksyczność radioterapii u chorych starszych
dr hab. n. med. Grażyna Wyszyńska — Pawelec — Czy wiek stanowi ograniczenie możliwości leczenia chirurgicznego chorych na raka jamy ustnej?
dr n. med. Piotr Maciukiewicz — Operacje urologiczne u osób w podeszłym wieku
dr n. med. Artur Jurczyszyn — Szpiczak plazmocytowy — choroba ludzi starszych

Sesja III Prowadzenie: Tomasz Filarski godz. 15.25—17.00

dr Dominika Mękal — Dieta, a zmniejszenie ryzyka chorób cywilizacyjnych
Krystyna Kochan — Opieka paliatywna nad osobami starszymi
Natalia Majcherczyk — Ocena dostępności do świadczeń geriatrycznych w Polsce

zakończenie IX Krakowskiej Konferencji — ok. godz. 17.00

Pracownicy służby zdrowia uczestniczący w Konferencji otrzymują: 8 pkt edukacyjnych dla lekarzy, 2 pkt eduk. dla ratowników medycznych oraz Certyfikaty Uczestnictwa wydane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom: wolontariuszom i partnerom dzięki którym mogliśmy zrealizować naszą IX Krakowską Konferencję. 

Galeria zdjęć:

Partnerzy:

Instytucje wspierające:

Patronat medialny:

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz Gminy Miejskiej Kraków:

Inne wydarzenia

powrót