Categories: Wydarzenia

Ruszyła rekrutacja do projektu „Kocham życie, dbam o siebie 2015/2016”

Logotyp Fundacji Urszuli Smok "Podaruj Życie"

Chorujesz hematologicznie lub onkologicznie? Wydajesz dużo pieniędzy na lekarstwa i artykuły medyczne? Zgłoś się do programu „Kocham życie, dbam o siebie 2015/2016”.

Rozpoczynamy realizację programu pomocowego dla osób chorych hematologicznie i onkologicznie, który polega na dofinansowaniu zakupu leków. Pomoc jest przekazywana w postaci kart upoważniających do zakupu lekarstw i materiałów medycznych w aptekach na terenie całej Polski.

Dofiansowanie mogą otrzymać chorzy onkologicznie i hematologicznie, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą zakwalifikowania się do programu jest dostarczenie do Fundacji pakietu niżej wymienionych dokumentów:

— Wniosku aplikacyjnego
— Zaświadczenia wystawionego przez lekarza onkologa lub hematologa o pozostawaniu pod stałą opieką kliniki lub szpitala,

— Kserokopii dowodu osobistego — uczestnika programu oraz osoby upoważnionej.

Zgłoszenia można przysyłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Fundacji. W przypadku bardzo dużego zainteresowania udziałem w projekcie, podstawowym kryterium przyznania pomocy będzie sytuacja materialna.

Rerutacja potrwa aż do wyczerpania zapasów. Zespół Oceniający będzie na bieżąco rozpatrywał wnioski aplikacyjne i przyznawał pomoc. W programie mogą brać udział zarówno podopieczni fundacji, jak również pacjenci placówek hematologicznych i onkologicznych z całego kraju.

Wiecej informacji można uzyskac telefonicznie: 12/647-38-37 lub e-mailową: fundacja@podarujzycie.org

Do pobrania: Regulamin i Wniosek aplikacyjny (pliki) ???

Inne wydarzenia

powrót