Categories: Wydarzenia

VII Krakowska Konferencja — „Nowotwór? Nie, dziękuję ”

21 października 2011 r. odbyła się VII Krakowska Konferencja, zorganizowana przez Fundację Urszuli Smok „Podaruj Życie”. Tematyka konferencji została poświęcona najnowszym odkryciom w dziedzinie leczenia chorób nowotworowych, właściwemu leczeniu i opiece nad pacjentem oraz działaniom profilaktycznym.

Program VII Krakowskiej Konferencji składał się z trzech sesji, podczas, których omawiano takie zagadnienia jak np.: uwarunkowania genetyczne nowotworów, powikłania leczenia onkologicznego, płodności u chorych onkologicznie oraz zastanawiano się nad faktami i mitami markerów nowotworowych i banków krwi pępowinowej.

W Konferencji uczestniczyło: środowisko medyczne, studenci medycyny, a także osoby zainteresowane tematyką chorób hematoonkologicznych. Pragniemy poprzez tę edukację kształtować postawę prozdrowotną wśród osób zdrowych, młodych — szczególnie wśród młodzieży studenckiej. Nasze przedsięwzięcie kierowane jest również do lekarzy rodzinnych i pielęgniarek, ponieważ często właśnie w ich rękach spoczywa los chorego, jego szansa na wyzdrowienie, a nawet życie.

Słuchacze mieli okazję nie tylko do pogłębienia swojej wiedzy wysłuchując wykładów, ale także do zadawania prelegentom pytań na nurtujące ich kwestie. Wśród wykładowców, jak i uczestników bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja dot. Płodności u chorych onkologicznie. Wywiązała się również bardzo ożywiona dyskusja na temat funkcjonowania Banku Krwi Pępowinowej.

W trakcie konferencji działał punkt informacyjny — zainteresowani mogli uzyskać informacje na temat konferencji, profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych, a także dawstwa szpiku kostnego. Punkt informacyjny zajmował się również kolportażem płyt — publikacji dotyczącej konferencji, zawierającej

 1. Streszczenia wykładów wygłaszanych przez prelegentów.
 2. Informacje o innych organizacjach pozarządowych wspierających chorych.

Konferencja miała charakter otwarty, a udział w niej był bezpłatny. Wykładowcy jak co roku, wspierają działania Fundacji poprzez nieodpłatne wystąpienia na Konferencji.

Tak jak w poprzednich latach — zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z dn. 24 stycznia 2003 r. — pracownicy służby zdrowia uczestniczący w Konferencji otrzymali Certyfikat Uczestnictwa wydany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Dodatkowo lekarzom zostało przyznanych 8 pkt. edukacyjnych. Nasze przedsięwzięcie ponownie spotkało się z dużym zainteresowaniem — uczestniczyło ponad 320 osób. Wydano 298 certyfikatów oraz punktów edukacyjnych.

Program konferencji

prof. Wojciech Nowak — Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Urszula Smok — Prezes Fundacji „Podaruj Życie”

sesja I. Onkologia — o tym się mówi

Prowadzenie: Marcin Mikos, dr Tomasz Banaś

 1. prof. dr hab. med. Jan Kulpa — Markery nowotworowe — fakty i mity
 2. dr n. n. med. Paweł Blecharz — Uwarunkowania genetyczne nowotworów
 3. dr n. med. Robert Chrzanowski — Schorzenia nowotworowe kręgosłupa-gdzie kończą się możliwości leczenia chirurgicznego.

sesja II. Powikłania leczenia onkologicznego

Prowadzenie: dr n. med. Elżbieta Pluta

 1. dr n med. Marcin Hetnał — Najczęstsze powikłania radioterapii
 2. doc. Kazimierz Pityński — Chirurgia ginekologiczna
 3. dr n. med. Łukasz Małecki — Powikłania leczenia onkologicznego — chemioterapia
 4. dr n. med. Jolanta Goździk — Jakość życia po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
 5. dr n. med. Andrzej Michalski — Bank krwi pępowinowej — fakty i mity

sesja III. Płodność u chorych onkologicznie

Prowadzenie: dr n med. Marcin Hetnał

 1. dr n. med. Patrycja Mensah/ dr Wojciech Jurczak — Leczenie onkologiczne, a zaburzenia płodności
 2. dr n. med. Bartosz Chrostowski — Oncofertility — możliwości zabezpieczenia funkcji rozrodczych u chorych leczonych z powodu chorób nowotworowych.
 3. dr n. med. Tomasz Banaś — Życie i życie — ciąża, a choroba nowotworowa

Galeria zdjęć:

Patronat Honorowy:

prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

Współorganizatorzy Konferencji:

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sponsorzy Konferencji:

Patronat medialny:

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Fundacji Wspólna Droga

Inne wydarzenia

powrót