Categories: Wydarzenia

Wielkanocne i Mikołajkowe paczki

W 2018 roku w okresie Świat Wielkanocnych i Świat Bożego Narodzenia rozszerzyliśmy zakres świadczeń na rzecz naszych podopiecznych. Dzięki wsparciu finansowemu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w okresie śwąt nasza Fundacja mogła przygotować i przekazać paczki rzeczowo-żywnościowe. Beneficjentami byli podopieczni Fundacji oraz pacjenci krakowskich oddziałów onkologiczno-hematologicznych, czyli osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

W przypadku naszych podopiecznych przyczyną trudnej sytuacji jest zazwyczaj długotrwała choroba, niejednokrotnie wymagająca drogich leków nowszej generacji. Od pierwszej niepokojącej pacjenta diagnozy do całkowitego wyzdrowienia mija często wiele lat. Bywają też niespodziewane nawroty choroby. Osoby po przeszczepie, czy chorzy onkologicznie pozostają przez długi czas w niedyspozycji zawodowej, co w znacznym stopniu wpływa na ich budżet domowy. Bezpieczeństwo finansowe w obliczu choroby to problem dla znacznej części pacjentów. Leczenie choroby nowotworowej jest bowiem niezwykle kosztowne. Szczególnie dramatyczna sytuacja zauważalna jest w małych miasteczkach i na wsi, gdzie szansa na zatrudnienie jest niewielka. Przyznawane niewielkie renty, są często głównym źródłem utrzymania rodziny. Wybory są nieraz dramatycznie trudne — zakup leków czy zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak zakup jedzenia czy opłacenie czynszu?
Bardzo często zdarza się, że chorzy i ich najbliżsi czują się opuszczeni i osamotnieni w swym nieszczęściu. Wsparcie w zakresie darów przekazanych w czasie świąt jest dla nich jak najbardziej wskazane i wyczekiwane przez samych odbiorców.
Liczba przygotowanych paczek: rzeczowo-żywnościowych: 55 oraz rzeczowych: 235 zestawów.

Inne wydarzenia

powrót